text size

Biologie a patologie buňky

Study programme without branches

Study programme code P1516
Study branch code 1501V000
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechBiologie a patologie buňky
EnglishCell Biology and Pathology
LatinBiologia atque pathobiologia cellularis

Boards

of Biologie a patologie buňky (D; 1501V000; 1501V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Biologie a patologie buňky (D; 1501V000; 1501V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
First Faculty of Medicine accredited taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail
Second Faculty of Medicine accredited taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail
Third Faculty of Medicine accredited taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Institute of Physiology accredited Detail
Institute of Microbiology accredited Detail
Institute of Experimental Medicine accredited Detail
Institute of Molecular Genetics accredited Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent oboru je seznámen se základy biologie buňky a s biologickou podstatou základních typů patologických procesů. Maximální znalosti jsou vyžadovány v oblasti problematiky disertační práce. Je seznámen se základními typy metodických přístupů používaných ke studiu buněk. Osvojil si samostatné vědecké myšlení, tj. schopnost shromáždit a kriticky zhodnotit současný stav vědomostí a navrhnout řešení, včetně experimentálního modelování. Metodické přístupy zvolené pro řešení tématu zvládá samostatně. Je schopen interpretace získaných výsledků a diskusi k nim na vědeckých akcích. Své znalosti z oboru a nově získané poznatky je schopen předávat v rámci pre- i postgraduálních výukových procesů.

Study profile

Learning outcomes

Graduate in the PhD program acquired good knowledge of cell biology and of biological background of basic cell pathology processes. He/she has deep understanding of the Thesis subject and is familiar with basic methodical procedures in cell biology. The graduate acquired independent scientific mode of thinking, is able to collect and critically evaluate the existing status of knowledge and suggest solutions including experimental designs. The graduate should manage all selected methods for scientific studies oriented to his dissertation. He/she should interpret the achieved results and present as well as discuss them at scientific meetings. The graduate is able to teach both pre- and postgraduate courses in cell biology and pathology.