velikost textu

Microbiology

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1510
Kód studijního oboru 1510V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail
2. lékařská fakulta akreditován nevyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail
3. lékařská fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia mikrobiologie je vzdělán k samostatné vědecké práci v oblasti mikrobiologie. Získává ucelený přehled v oblasti buněčné a molekulární biologie bakterií a hub na současné úrovni znalostí. Ovládá metody mikrobiologické, biochemické, molekulárně genetické, analytické, biofyzikální. Je připraven tvůrčím způsobem řešit otázky základního výzkumu i konkrétní aplikace problémů v mikrobiologii lékařské, environmentální, průmyslové a v biotechnologiích. Absolventi nacházejí uplatnění ve vědeckých ústavech a na vysokých školách zaměřených na výzkum a vzdělávání v mikrobiologii, v institucích orientovaných na klinickou diagnostiku, potravinářské a farmaceutické produkce, bioremediace, vodohospodářství, apod.

Charakteristika

Profil absolventa

Ph.D. graduates in microbiology are educated for individual scientific work in the field of microbiology. They gain comprehensive knowledge of cellular and molecular biology of bacteria and fungi at the most recent level, and are experienced in the methods of microbiology, biochemistry, molecular genetics, analytical chemistry, and biophysics. Graduates are prepared to creatively solve the problems of basic and applied research in medical, environmental, industrial and biotechnological microbiology. Ph.D. graduates in microbiology can find positions in scientific institutes, at universities oriented on research and education in microbiology, or in organizations engaged, for instance, in clinical diagnostics, food production, pharmacy, bioremediation, or the water services sector.