velikost textu

Biomechanics

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P3919
Kód studijního oboru 3901V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován nevyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail
2. lékařská fakulta akreditován nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail
3. lékařská fakulta akreditován nevyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail
Fakulta tělesné výchovy a sportu akreditován nevyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Fyziologický ústav akreditován Detail
Ústav experimentální medicíny akreditován Detail
Ústav teoretické a aplikované mechaniky akreditován Detail
Ústav termomechaniky akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia je profesionálně připraven a vybaven znalostmi a dovednostmi pro řešení vědecko-výzkumných otázek z oblasti základního i aplikovaného výzkumu v biomechanice a práci ve všech oblastech výzkumu a vývoje, kde se uplatňuje biomechanický aspekt. Je schopen komunikovat se širší vědeckou komunitou v rámci své specializace; prokázal inovační schopnost, akademickou a odbornou integritu a dodržování zásad etiky vědecké práce; publikační činností prokazuje schopnost kritické analýzy, vyhodnocení a syntézy nových a komplexních myšlenek v oboru; je rovněž připraven pro vysoce kvalifikovanou a specializovanou práci ve vzdělávacích institucích a v institucích státní a veřejné správy.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate of doctoral studies in Biomechanics is well prepared from a professional point of view. He/she has the knowledge and skills needed to solve scientific and research issues concerning basic and applied research as well as other areas of research and development, where biomechanics is involved. Within his/her specialization, the graduate is competent to communicate with the scientific community. He/she also possesses innovative skills, academic and professional integrity and observes ethical principles in scientific work. His/her publication activities reflect the ability of critical analysis as well as evaluation and synthesis of new comprehensive ideas in the field of Biomechanics. The graduate is highly qualified for a specialized place of employment in educational establishments and in state or public administration.