text size

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Study programme without branches

Study programme code P1519
Study branch code 1501V000
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
EnglishMolecular and Cell Biology, Genetics and Virology
LatinBiologia cellularis atque molecularis, disciplina genetica, virologia

Boards

of Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (D; 1501V000; 1501V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF,PřF; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (D; 1501V000; 1501V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF,PřF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
First Faculty of Medicine accredited taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail
Second Faculty of Medicine accredited taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail
Third Faculty of Medicine accredited taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail
Faculty of Science accredited taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Institute of Molecular Genetics accredited Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent doktorského studia má hluboké teoretické a praktické znalosti molekulární
a buněčné biologie, genetiky a virologie. Je vysoce kvalifikovaným pracovníkem zvláště v tom oboru, který se bezprostředně váže k předmětu doktorské disertace. Je sběhlý v moderních molekulárních, buněčných, biochemických a biostatistických metodách, technikách a experimentálních přístupech. Dosažené široké vzdělání umožní absolventům zasvěceně pracovat v různých oblastech biologie, mikrobiologie, biomedicíny a bioinformatiky a uplatnit se na libovolných univerzitách, akademických a průmyslových pracovištích, zaměřených na základní a/ nebo aplikovaný výzkum a vývoj.

Study profile

Learning outcomes

A graduate of the Ph.D. program has sound theoretical and practical knowledge in molecular and cellular biology, genetics and virology. He/she is highly qualified in these fields, especially in that which was the subject of his/her dissertation. He/she is experienced in modern molecular, cellular, biochemical and biostatistical methods, including techniques and experimental approaches.The level of education obtained allows graduates to work skilfully in different fields of biology, microbiology, biomedicine and bioinformatics, and to contribute at any University, academic or industrial institution specializing in basic and/or applied research and development.The level of education obtained allows graduates to work skilfully in different fields of biology, microbiology, biomedicine and bioinformatics, and to contribute at any University, academic or industrial institution specializing in basic and/or applied research and development.