velikost textu

Všeobecné lékařství

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu M5103
Kód studijního oboru 5103T000
Typ studijního programu magisterský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 6 let
Titul doktor medicíny
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaVšeobecné lékařství
AngličtinaGeneral Medicine
LatinaMedicina generalis

Rady

Garant studijního programu Všeobecné lékařství (M; 5103T000; 6 roků; 2.LF; cs; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
2. lékařská fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Rozsah magisterského programu lékařství je na 2. LF UK srovnatelný s ostatními lékařskými fakultami nejen doma, ale i v zahraničí, navíc je možné získat hlubší znalosti z pediatrických oborů. Výuka teoretických a preklinických oborů probíhá formou přednášek, seminářů a praktických cvičení, studenti se již od 1. ročníku seznamují s problematikou chronicky nemocného pacienta. Klinické předměty jsou vyučovány blokovou formou.

Profil absolventa

"Absolventi oboru získají úplné lékařské vzdělání a je jim přiznán titul ""medicinae universae doctor"" (MUDr). Absolventi mohou nalézt uplatnění jako dětští, praktičtí lékaři, či jako specialisté ve všech lékařských oborech."

Charakteristika

Profil absolventa

Graduates of Master study programme in general medicine are medical doctors with a complete training in all basic medical fields Their professional attitude is based on the knowledge of evolutionary aspects of human life both in health and disease from the prenatal period till old age. Besides theoretical knowledge, they possess practical skills corresponding with the needs of a general practitioner. At the same time they are well informed on the basics of scientific research. They are prepared for the career of a clinician and the postgraduate course with the aim ho reach further specialization or the certificate "general practitioner" as well as for the Ph.D. postgraduate study. The obtained education can be utilized in the therapeutical and preventive care for adult and pediatric patients or in the field of scientific research.