velikost textu

Experimentální chirurgie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5105
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaExperimentální chirurgie
AngličtinaExperimental Surgery
LatinaChirurgia experimentalis

Rady

Garant studijního programu Experimentální chirurgie (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Experimentální chirurgie (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail
2. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail
3. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent oboru experimentální chirurgie (titul Ph.D. za jménem) je obvykle lékař, který má hluboké znalosti z teoretických oborů, ovládá základní laboratorní techniku a nejnovější laboratorní techniky ve svém oboru. Je schopen postavit hypotézu vědecké práce, zvolit příslušné metody pro ověření hypotézy, vědecky zhodnotit výsledky své práce, publikovat je v časopisech s impakt faktorem a přednášet o nich na vědeckých symposiích a kongresech. Absolvent postgraduálního studia obor experimentální chirurgie má předpoklady pro dobré uplatnění v chirurgickém oboru a pro dosažení dalších vědecko-pedagogických titulů.
Pro náročnost biomedicínského studia je nezbytné jeho trvání 4 roky s možností zapojení do mezinárodních aktivit.

Charakteristika

Profil absolventa

Graduates in Experimental surgery Postgraduate Doctor degree studies in Biomedical Sciences (PhD programs) are usually physicians who have deep knowledge of theoretical disciplines, and control the basic and the advanced laboratory techniques. The graduates should be able to build a hypothesis, select appropriate methods to test the scientific hypothesis, to interpret the results of their work, to publish in scientific journals (with impact factor) and to present the result on scientific symposia and congesses. Graduates in PhD program in Experimental surgery have excellent qualification to advance with his/her career in surgery and to achieve university degrees.
The duration of doctoral degree programs (PhD. programs) in biomedicine is at least 4 years, with the possibility to participate on international projects.