text size

Immunology

Study programme without branches

Study programme code P1517
Study branch code 1501V000
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Language of instruction English

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
First Faculty of Medicine accredited not taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail
Second Faculty of Medicine accredited not taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail
Third Faculty of Medicine accredited not taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Institute of Microbiology accredited Detail
Institute of Molecular Genetics accredited Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Imunologie je vědní obor, který se zabývá studiem imunitního systému a mechanismy, kterými jsou imunitní reakce řízeny. Absolventi imunologie disponují rozsáhlými teoretickými a praktickými znalostmi v oblasti imunologie a buněčné a molekulární biologie. Jejich výuka zahrnovala interdisciplinární vzdělávání od biologie přes biochemii až po problematiku klinicky závažných onemocnění imunitního systému. Absolventi jsou schopni samostatné vědecké práce a zvládají široké spektrum metodik v oblasti genových expresí, proteomiky, tkáňových kultur a analýzy vzorků a biologických materiálů. Nacházejí uplatnění v akademických, universitních a resortních laboratořích základního a aplikovaného výzkumu nebo na klinických pracovištích.

Study profile

Learning outcomes

Immunology is a field of science concerned with the study of the immune system and mechanisms regulating immune reactions. A graduate that has finished the Ph.D. program in immunology has acquired extensive theoretical and practical knowledge in immunology and cellular and molecular biology. Their training includes interdisciplinary education ranging from biology to biochemistry and the problems of clinically important diseases of the immune system. Graduates are capable of independent research work and have mastered a broad range of methods in the fields of gene expression, proteomics, tissue culture and analysis of samples and biological materials. They readily find positions in academic and corporate laboratories of basic and applied research as well as in clinical establishments.