text size

Biomechanika

Study programme without branches

Study programme code P3919
Study branch code 3901V000
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Language of instruction Czech

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
First Faculty of Medicine accredited not taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail
Second Faculty of Medicine accredited not taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail
Third Faculty of Medicine accredited not taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail
Faculty of Physical Education and Sport accredited taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Institute of Physiology accredited Detail
Institute of Experimental Medicine accredited Detail
Institute of Theoretical and Applied Mechanics accredited Detail
Institute of Thermomechanics accredited Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent doktorského studia je profesionálně připraven a vybaven znalostmi a dovednostmi pro řešení vědecko-výzkumných otázek z oblasti základního i aplikovaného výzkumu v biomechanice a práci ve všech oblastech výzkumu a vývoje, kde se uplatňuje biomechanický aspekt. Je schopen komunikovat se širší vědeckou komunitou v rámci své specializace; prokázal inovační schopnost, akademickou a odbornou integritu a dodržování zásad etiky vědecké práce; publikační činností prokazuje schopnost kritické analýzy, vyhodnocení a syntézy nových a komplexních myšlenek v oboru; je rovněž připraven pro vysoce kvalifikovanou a specializovanou práci ve vzdělávacích institucích a v institucích státní a veřejné správy.

Study profile

Learning outcomes

The graduate of doctoral studies in Biomechanics is well prepared from a professional point of view. He/she has the knowledge and skills needed to solve scientific and research issues concerning basic and applied research as well as other areas of research and development, where biomechanics is involved. Within his/her specialization, the graduate is competent to communicate with the scientific community. He/she also possesses innovative skills, academic and professional integrity and observes ethical principles in scientific work. His/her publication activities reflect the ability of critical analysis as well as evaluation and synthesis of new comprehensive ideas in the field of Biomechanics. The graduate is highly qualified for a specialized place of employment in educational establishments and in state or public administration.