text size

Farmakologie a toxikologie

Study programme without branches

Study programme code P5208
Study branch code 5206V000
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechFarmakologie a toxikologie
EnglishPharmacology and Toxicology
LatinPharmacologia et toxicologia

Boards

of Farmakologie a toxikologie (D; 5206V000; 5206V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Farmakologie a toxikologie (D; 5206V000; 5206V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
First Faculty of Medicine accredited taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail
Second Faculty of Medicine accredited taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail
Third Faculty of Medicine accredited taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Institute of Physiology accredited Detail
Institute of Experimental Medicine accredited Detail
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry accredited Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Doktorský (Ph.D.) studijní program „Farmakologie a toxikologie“ je vhodný pro lékaře i nelékaře, absolventy magisterského studia s biologickým i biochemickým zaměřením, kteří se chtějí specializovat ve farmakologii, toxikologii, biochemii a molekulární biologii, a budou pracovat na uvedené problematice ve zdravotnických zařízeních, na klinikách, v klinických výzkumných laboratořích, ve vědeckých výzkumných ústavech a na vysokých školách. Obhajobou disertační práce absolvent dokládá, že je schopen samostatně vědecky pracovat. Standardní doba studia je čtyři roky. Absolventi obdrží titul Ph.D. a splňují předpoklady pro další kariérní růst v oborech, které se zabývají léčivy a jejich terapeutickými i toxickými účinky.

Study profile

Learning outcomes

Doctoral (Ph.D.) study program in „Pharmacology and Toxicology” is suitable for physicians and non-physicians, graduates of magister studies with biological and biochemical orientation, who want to specialize in pharmacology, toxicology, biochemistry and molecular biology, and will work in these disciplines in medical institutions, on clinics, in research laboratories, research institutions and on universities. By defending the Ph.D. dissertation the graduates substantiate that they are able to work independently. The standard length of study is four years. Graduates will receive the Ph.D. title and fulfil the conditions for further carrier growth in disciplines, which deal with remedies and their therapeutic and toxic effects.