text size

Všeobecné lékařství

Study programme without branches

Study programme code M5103
Study branch code 5103T000
Type of study programme master’s (long–cycle)
Form of study full-time
Standard length of study 6 years
Title doctor of medicine
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechVšeobecné lékařství
EnglishGeneral Medicine
LatinMedicina generalis

Boards

of Všeobecné lékařství (M; 5103T000; 5103T000; 6 years; 3.LF; cs; P; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Third Faculty of Medicine accredited taught link Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Standardní doba studia je šest let. Forma studia je pouze prezenční. Od akademického roku 1996/97 probíhá výuka dle zcela nového studijního plánu, který má umožnit studentům získat integrované znalosti v teoretických a preklinických oborech. Se základními klinickými problémy se student seznamuje formou problémově orientovaného studia a klinický výcvik směřuje nejen k aplikaci teoretických poznatků, ale i k osvojení praktických dovedností. Výukové cíle jsou v souladu s programem evropských lékařských fakult Euroskills, ke kterému se 3. lékařská fakulta připojila. Studium je kompatibilní se studiem na jiných lékařských fakultách a umožňuje přestupy. Rozsah požadovaných znalostí uvedených předmětů odpovídá učebním osnovám na gymnáziu. Z 1. do 2. kola postoupí prvních 300 uchazečů pořadníku sestaveného podle dosažených výsledků v 1. kole.

Learning outcomes

Absolventi fakulty získávají úplné lékařské vzdělání rozšírené o znalosti z oblasti preventivní péče o zdraví. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MUDr., uplatnění je možné ve všech lékařských oborech.

Study profile

Learning outcomes

The graduate of the faculty obtains full medical education. The degree doctor of medicine (MUDr) is awarded to the graduate after successfully finishing the studies. Professional activity is possible in all medical fields.