velikost textu

Všeobecné lékařství

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu M5103
Kód studijního oboru 5103T000
Typ studijního programu magisterský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 6 let
Titul doktor medicíny
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaVšeobecné lékařství
AngličtinaGeneral Medicine
LatinaMedicina generalis

Rady

Garant studijního programu Všeobecné lékařství (M; 5103T000; 6 roků; 3.LF; cs; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
3. lékařská fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Standardní doba studia je šest let. Forma studia je pouze prezenční. Od akademického roku 1996/97 probíhá výuka dle zcela nového studijního plánu, který má umožnit studentům získat integrované znalosti v teoretických a preklinických oborech. Se základními klinickými problémy se student seznamuje formou problémově orientovaného studia a klinický výcvik směřuje nejen k aplikaci teoretických poznatků, ale i k osvojení praktických dovedností. Výukové cíle jsou v souladu s programem evropských lékařských fakult Euroskills, ke kterému se 3. lékařská fakulta připojila. Studium je kompatibilní se studiem na jiných lékařských fakultách a umožňuje přestupy. Rozsah požadovaných znalostí uvedených předmětů odpovídá učebním osnovám na gymnáziu. Z 1. do 2. kola postoupí prvních 300 uchazečů pořadníku sestaveného podle dosažených výsledků v 1. kole.

Profil absolventa

Absolventi fakulty získávají úplné lékařské vzdělání rozšírené o znalosti z oblasti preventivní péče o zdraví. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MUDr., uplatnění je možné ve všech lékařských oborech.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate of the faculty obtains full medical education. The degree doctor of medicine (MUDr) is awarded to the graduate after successfully finishing the studies. Professional activity is possible in all medical fields.