text size

Experimental Surgery

Study programme without branches

Study programme code P5105
Study branch code 5103V000
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechExperimentální chirurgie
EnglishExperimental Surgery
LatinChirurgia experimentalis

Boards

of Experimental Surgery (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1branch)Subject area board of Experimental Surgery (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
First Faculty of Medicine accredited taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail
Second Faculty of Medicine accredited taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail
Third Faculty of Medicine accredited not taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent doktorského studijního programu experimentální chirurgie (Ph.D.) je obvykle lékař, který má hluboké znalosti z teoretických oborů, ovládá základní laboratorní techniku a nejnovější laboratorní techniky ve svém oboru. Je schopen postavit hypotézu vědecké práce, zvolit příslušné metody pro ověření hypotézy, vědecky zhodnotit výsledky své práce, publikovat je v časopisech s impakt faktorem a přednášet o nich na vědeckých symposiích a kongresech. Absolvent postgraduálního studia obor experimentální chirurgie má předpoklady pro dobré uplatnění v chirurgickém oboru a pro dosažení dalších vědecko-pedagogických titulů.
Pro náročnost biomedicínského studia je nezbytné jeho trvání 4 roky s možností zapojení do mezinárodních aktivit.

Study profile

Learning outcomes

Graduates in Experimental surgery Postgraduate Doctor degree studies in Biomedical Sciences (PhD programs) are usually physicians who have deep knowledge of theoretical disciplines, and control the basic and the advanced laboratory techniques. The graduates should be able to build a hypothesis, select appropriate methods to test the scientific hypothesis, to interpret the results of their work, to publish in scientific journals (with impact factor) and to present the result on scientific symposia and congesses. Graduates in PhD program in Experimental surgery have excellent qualification to advance with his/her career in surgery and to achieve university degrees.
The duration of doctoral degree programs (PhD. programs) in biomedicine is at least 4 years, with the possibility to participate on international projects.