velikost textu

General Medicine

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu M5103
Kód studijního oboru 5103T000
Typ studijního programu magisterský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 6 let
Titul doktor medicíny
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaVšeobecné lékařství
AngličtinaGeneral Medicine
LatinaMedicina generalis

Rady

Garant studijního programu General Medicine (M; 5103T000; 6 roků; 1.LF; en; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolventi jsou způsobilí k výkonu povolání ve všech oborech léčebně preventivní péče o dospělé obyvatelstvo, v oborech dětského lékařství i v oborech hygieny a epidemiologie. Absolventi získávají titul MUDr.

Charakteristika

Profil absolventa

Graduates from this programme are physicians with a comprehensive education in general medicine and a thorough theoretical background. They are capable of both scientific and practical work, are educated in communication and are trained to provide basic medical care for adult population, in paediatry and in hygiene, public health and epidemiology. They are prepared to acquire new findings and to specialize in any field of medicine and/or take positions in the health care system. They have learned about the ethical, legal and moral principles of medical profession.