velikost textu

Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči

Studijní obor

Kód studijního oboru 5345T034
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaOšetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči
AngličtinaNurse Care in the Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Care
LatinaCura aegrotorum anaesthesiologiae, resuscitationi, vitae servandae intenta

Rady

Oborový garant Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči (N; 5345T034; 2 roky; 1.LF; cs; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent oboru intenzivní péče získá způsobilost pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči při selhávání základních vitálních funkcí resp.stavů u nichž selhání hrozí. Bude připraven plnit koordinační, kontrolní a řídící funkci při zajišťování vysoce náročných diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů v celém, rozsahu oboru intenzivní péče. Uplatnění najde nejen na specializovaných odděleních intenzivní péče (koronární jednotka, metabolická jednotka, dialyzační jednotka), ale na všech typech anesteziologicko resuscitačních oddělení včetně rychlé záchranné služby.

Charakteristika

Profil absolventa

In the programme of intensive care the graduate acquires qualification for providing highly specialized nursing care in anaesthesiology, resuscitation and intensive care in failure of basic vital functions or in states of imminent failure. He/she is ready for coordinating, control and management function in providing of challenging diagnostic, therapeutic and nursing procedures in whole scope of intensive care. He/she may be engaged not only at specialized intensive care departments (coronary care unit, metabolit care unit, hemodialysis unit) but also at all types of anesthesiology and resuscitation departments, including rescue ambulance service.