velikost textu

Zubní lékařství

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu M5111
Kód studijního oboru 5104T000
Typ studijního programu magisterský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 5 let
Titul doktor zubního lékařství
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaZubní lékařství
AngličtinaDentistry
LatinaMedicina dentium

Rady

Garant studijního programu Zubní lékařství (M; 5104T000; 5 roků; 1.LF; cs; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Po absolvování 5 letého studijního oboru zubního lékařství bude absolvent připraven prakticky i teoreticky k samostatné činnosti v oboru praktické zubní lékařství, k zahájení přípravy pro získání odborných osvědčení pro jednotlivé odbornosti praktického zubního lékařství, připraven na zahájení specializační přípravy pro obor ortodoncie, připraven k činnostem na fakultních klinikách zubního lékařství, a to i v rámci postgraduální vědecké přípravy.

Charakteristika

Profil absolventa

After completion of the 5-year study of Dentistry, the graduates will be prepared practically and theoretically for independent work in the field of Dentistry as well as for the commencement of training for the obtaining certification in particular specializations in Dentistry and/or in Orthodontics. The graduates will be prepared for activities at the Faculty dental clinics, possibly in the framework of post-graduate studies.