velikost textu

Biologie a patologie buňky

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1516
Kód studijního oboru 1501V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaBiologie a patologie buňky
AngličtinaCell Biology and Pathology
LatinaBiologia atque pathobiologia cellularis

Rady

Garant studijního programu Biologie a patologie buňky (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Biologie a patologie buňky (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail
2. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail
3. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Fyziologický ústav akreditován Detail
Mikrobiologický ústav akreditován Detail
Ústav experimentální medicíny akreditován Detail
Ústav molekulární genetiky akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent oboru je seznámen se základy biologie buňky a s biologickou podstatou základních typů patologických procesů. Maximální znalosti jsou vyžadovány v oblasti problematiky disertační práce. Je seznámen se základními typy metodických přístupů používaných ke studiu buněk. Osvojil si samostatné vědecké myšlení, tj. schopnost shromáždit a kriticky zhodnotit současný stav vědomostí a navrhnout řešení, včetně experimentálního modelování. Metodické přístupy zvolené pro řešení tématu zvládá samostatně. Je schopen interpretace získaných výsledků a diskusi k nim na vědeckých akcích. Své znalosti z oboru a nově získané poznatky je schopen předávat v rámci pre- i postgraduálních výukových procesů.

Charakteristika

Profil absolventa

Graduate in the PhD program acquired good knowledge of cell biology and of biological background of basic cell pathology processes. He/she has deep understanding of the Thesis subject and is familiar with basic methodical procedures in cell biology. The graduate acquired independent scientific mode of thinking, is able to collect and critically evaluate the existing status of knowledge and suggest solutions including experimental designs. The graduate should manage all selected methods for scientific studies oriented to his dissertation. He/she should interpret the achieved results and present as well as discuss them at scientific meetings. The graduate is able to teach both pre- and postgraduate courses in cell biology and pathology.