text size

Zobrazovací metody v lékařství

Study programme without branches

Study programme code P5150
Study branch code 5103V000
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechZobrazovací metody v lékařství
EnglishImaging Methods in Medicine
LatinMethodi corporis humani inspiciendi medicae

Boards

of Zobrazovací metody v lékařství (D; 5103V000; 5103V000; 3 years; 1.LF,2.LF; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Zobrazovací metody v lékařství (D; 5103V000; 5103V000; 3 years; 1.LF,2.LF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
First Faculty of Medicine accredited not taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail
Second Faculty of Medicine accredited not taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Doktorský (Ph.D.) studijní program Zobrazovací metody v lékařství se zabývá různými kvalitativními a kvantitativními metodami analýz obrazů v biologii a lékařství. Důležitou oblastí je též výzkum a vývoj nových zobrazovacích metod a postupů, analýz, zpracování a interpretace dat. Studijní program má úzký vztah k molekulární biologii, k molekulárnímu zobrazování, radiologii, nukleární medicíně, patologii a k řadě dalších základních a klinických oborů biomedicíny. Standardní doba studia jsou (3) roky.

Learning outcomes

Doktorský studijní program Zobrazovací metody v lékařství se zabývá různými kvalitativními a kvantitativními metodami analýz obrazů v biologii a v lékařství. Důležitou oblastí je též výzkum a vývoj nových zobrazovacích metod a postupů, analýz, zpracování a interpretace dat. Studijní program má úzký vztah k molekulární biologii, k molekulárnímu zobrazování, radiologii, nukleární medicíně, patologii a k řadě dalších základních a klinických oborů biomedicíny. Standardní doba studia jsou tři (3) roky.

Study profile

The doctoral (Ph.D.) degree program entitled „Imaging Methods in Medicine“ covers various qualitative and quantitative methods of image analysis in biology and medicine. Research and the development of new imaging techniques and procedures, as well as the analysis, processing and interpretation of data are also emphasized. The degree program is closely related to molecular biology, molecular imaging, radiology, nuclear medicine, pathology and many other fundamental and clinical fields of biomedicine. The standard lenght of study is three (3) years.

Learning outcomes

The doctoral (Ph.D.) degree program entitled "Imaging Methods in Medicine" covers various qualitative and quantitative methods of image analysis in biology and medicine. Research and the development of new imaging techniques and procedures, as well as the analysis, processing and interpretation of data are also emphasized. The degree program is closely related to molecular biology, molecular imaging, radiology, nuclear medicine, pathology and many other fundamental and clinical fields of biomedicine. The standard length of study is three (3) years.