text size

of Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (N; 7504T265; 7504T265; 2 years; FTVS; cs; P; 2branch)