velikost textu

Oborový garant Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (B; 7401R019; 3 roky; FTVS; cs; P,K; 1obor)