text size

of Učitelství pro střední školy (M; M7504; M7504; 5 years; PedF; cs; P,K)