velikost textu

Oborový garant Právní dějiny a římské právo (D; 6801V048; 3 roky; PF; cs; P,K; 1obor)