velikost textu

Předsedové oborových rad

Matematicko-fyzikální fakulta - Předsedové oborových rad

prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. Oborová rada Pravděpodobnost a matematická statistika (D; 1101V027; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. Oborová rada Teoretická informatika (D; 1801V010; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. Oborová rada Theoretical Computer Science (D; 1801V010; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. Oborová rada Probability and Statistics, Econometrics and Financial Mathematics (D; 1101V053; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. Oborová rada Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika (D; 1101V053; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. Oborová rada Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (D; 1701V036; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D. Oborová rada Geophysics (D; 1701V017; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D. Oborová rada Geofyzika (D; 1701V017; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. Oborová rada Vědecko-technické výpočty (D; 1101V036; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. Oborová rada Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (D; 1701V051; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. Oborová rada Physics Education and General Problems of Physics (D; 1701V051; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Václav Holý, CSc. Oborová rada Fyzika nanostruktur (D; 1701V050; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Václav Holý, CSc. Oborová rada Physics of Nanostructures (D; 1701V050; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. Oborová rada Počítačová grafika a analýza obrazu (D; 1801V051; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. Oborová rada Computer Graphics and Image Analysis (D; 1801V051; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc. Oborová rada Jaderná fyzika (D; 1701V020; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc. Oborová rada Nuclear Physics (D; 1701V020; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. Oborová rada Kvantová optika a optoelektronika (D; 1701V022; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. Oborová rada Quantum Optics and Optoelectronics (D; 1701V022; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. Oborová rada Diskrétní modely a algoritmy (D; 1801V014; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. Oborová rada Discrete Models and Algorithms (D; 1801V014; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. Oborová rada Physics of Surfaces and Interfaces (D; 1701V043; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. Oborová rada Fyzika povrchů a rozhraní (D; 1701V043; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. Oborová rada Matematická analýza (D; 1101V014; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. Oborová rada Mathematical Analysis (D; 1101V014; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. Oborová rada Meteorologie a klimatologie (D; 1701V024; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. Oborová rada Meteorology and Climatology (D; 1701V024; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. Oborová rada Mathematical and Computer Modelling (D; 1103V013; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. Oborová rada Matematické a počítačové modelování (D; 1103V013; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. Oborová rada Obecné otázky matematiky a informatiky (D; 1101V026; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. Oborová rada Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury (D; 1101V038; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. Oborová rada Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (D; 1701V012; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. Oborová rada Physics of Plasma and Ionized Media (D; 1701V012; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. Oborová rada Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (D; 1702V019; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. Oborová rada Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics (D; 1702V019; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Oborová rada Physics of Condensed Matter and Materials Research (D; 1701V007; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Oborová rada Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (D; 1701V007; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc. Oborová rada Algebra, Theory of Numbers and Mathematical Logic (D; 1101V005; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc. Oborová rada Algebra, teorie čísel a matematická logika (D; 1101V005; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
prof. Ing. Petr Tůma, Dr. Oborová rada Software Systems (D; 2612V043; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
prof. Ing. Petr Tůma, Dr. Oborová rada Softwarové systémy (D; 2612V043; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. Oborová rada Matematická lingvistika (D; 1103V012; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. Oborová rada Mathematical Linguistics (D; 1103V012; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. Oborová rada Subjaderná fyzika (D; 1701V033; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. Oborová rada Subnuclear Physics (D; 1701V033; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)