velikost textu

Předsedové oborových rad

Přírodovědecká fakulta - Předsedové oborových rad

prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Oborová rada Plant Anatomy and Physiology (D; 1507V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Oborová rada Anatomie a fyziologie rostlin (D; 1507V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. Oborová rada Environmentální vědy (D; 3911V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. Oborová rada Environmental Science (D; 3911V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. Oborová rada Imunologie (D; 1501V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. Oborová rada Immunology (D; 1501V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. Oborová rada Imunologie (D; 1501V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. Oborová rada Didactics of Chemistry (D; 1407V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. Oborová rada Didaktika chemie (D; 1407V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. Oborová rada Vzdělávání v chemii (D; 1407V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. Oborová rada Regionální a politická geografie (D; 1301V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. Oborová rada Sociální geografie a regionální rozvoj (D; 1301V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. Oborová rada Sociální geografie a regionální rozvoj (D; 1301V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. Oborová rada Social Geography and Regional Development (D; 1301V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. Oborová rada Demography (D; 1303V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. Oborová rada Demografie (D; 1303V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Petr Folk, CSc. Oborová rada Vývojová biologie (D; 1501V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Petr Folk, CSc. Oborová rada Developmental and Cell Biology (D; 1501V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Petr Folk, CSc. Oborová rada Vývojová a buněčná biologie (D; 1501V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. Oborová rada Zoologie (D; 1502V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. Oborová rada Zoologie (D; 1502V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. Oborová rada Zoology (D; 1502V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. Oborová rada Botanika (D; 1507V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. Oborová rada Botanika (D; 1507V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. Oborová rada Botany (D; 1507V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. Oborová rada Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,PřF; en; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. Oborová rada Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,PřF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. Oborová rada Obecné otázky geografie (D; 1301V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. Oborová rada General Issues in Geography (D; 1301V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Josef Ježek, CSc. Oborová rada Zpracování dat a matematické modelování v přírodních vědách (D; 1802V015; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. Oborová rada Organic Chemistry (D; 1402V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. Oborová rada Organická chemie (D; 1402V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. Oborová rada Theoretical and Evolutionary Biology (D; 1501V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. Oborová rada Teoretická a evoluční biologie (D; 1501V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Oborová rada Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (D; 1302V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Oborová rada Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing (D; 1302V000; 3 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. Oborová rada Filozofie a dějiny přírodních věd (D; 6101V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. Oborová rada Philosophy and History of Science (D; 6101V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. Oborová rada Filozofie a dějiny přírodních věd (D; 6101V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. Oborová rada Microbiology (D; 1510V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,PřF; en; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. Oborová rada Mikrobiologie (D; 1510V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,PřF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. Oborová rada Fyzická geografie a geoekologie (D; 1301V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. Oborová rada Teoretická a evoluční biologie (D; 1501V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. Oborová rada Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur (D; 1407V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. Oborová rada Modeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructures (D; 1407V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. Oborová rada Animal Physiology (D; 1501V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. Oborová rada Fyziologie živočichů (D; 1501V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. Oborová rada Regionální a politická geografie (D; 1301V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. Oborová rada Regional and Political Geography (D; 1301V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. Oborová rada Fyzikální chemie (D; 1404V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. Oborová rada Physical Chemistry (D; 1404V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. Oborová rada Geologie se zaměřeními (D; 1201V013; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. Oborová rada Geologie (D; 1201V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. Oborová rada Geology (D; 1201V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. Oborová rada Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (D; 1501V000; 3 roky; 3.LF,PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. Oborová rada Ecology (D; 1501V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. Oborová rada Aplikovaná geologie se zaměřeními (D; 1202V009; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. Oborová rada Applied Geology (D; 1201V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. Oborová rada Aplikovaná geologie (D; 1201V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. Oborová rada Demography (D; 1303V000; 3 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. Oborová rada Anthropology and Human Genetics (D; 1512V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. Oborová rada Antropologie a genetika člověka (D; 1512V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. Oborová rada Antropologie a genetika člověka (D; 1512V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Oborová rada Antropologie (D; 1512V001; 3 roky; PřF,FHS; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Oborová rada Antropologie (D; 1512V000; 3 roky; PřF,FHS; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Oborová rada Anthropology (D; 1512V001; 3 roky; PřF,FHS; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Oborová rada Antropologie (D; P1512; 3 roky; PřF,FHS; cs; )
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Oborová rada Antropologie (D; 1512V000; 4 roky; 2.LF,3.LF,PřF,FHS; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Oborová rada Anthropology (D; P1512; 3 roky; PřF,FHS; en; )
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Oborová rada Anthropology (D; 1512V000; 4 roky; 2.LF,3.LF,PřF,FHS; en; P,K; 1obor)
prof. David Storch, Ph.D. Oborová rada Ekologie (D; 1501V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Oborová rada Inorganic Chemistry (D; 1401V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Oborová rada Anorganická chemie (D; 1401V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. Oborová rada Biochemistry (D; 1406V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. Oborová rada Biochemie (D; 1406V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. Oborová rada Biochemie (D; 1406V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. Oborová rada Parazitologie (D; 1501V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. Oborová rada Physical Geography and Geoecology (D; 1301V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. Oborová rada Fyzická geografie a geoekologie (D; 1301V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. Oborová rada Makromolekulární chemie (D; 1405V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. Oborová rada Makromolekulární chemie (D; 1405V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. Oborová rada Macromolecular Chemistry (D; 1405V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. Oborová rada Parazitologie (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,PřF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. Oborová rada Parasitology (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,PřF; en; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. Oborová rada Fyziologie živočichů (D; 1501V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. Oborová rada Analytical Chemistry (D; 1403V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. Oborová rada Analytická chemie (D; 1403V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. Oborová rada Analytická chemie (D; 1403V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)