velikost textu

Předsedové oborových rad

Fakulta humanitních studií - Předsedové oborových rad

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. Oborová rada Philosophies allemande et française (D; 6101V032; 3 roky; FHS; fr; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. Oborová rada Německá a francouzská filozofie (D; 6101V032; 3 roky; FHS; cs; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. Oborová rada Deutsche und französische Philosophie (D; 6101V032; 3 roky; FHS; de; P,K; 1obor)
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Oborová rada Civil Sector Studies (D; 6107V026; 3 roky; FHS; en; P,K; 1obor)
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Oborová rada Studia občanského sektoru (D; 6107V026; 3 roky; FHS; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. Oborová rada Aplikovaná etika (D; 6101V025; 3 roky; FHS; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. Oborová rada Applied Ethics (D; 6101V025; 3 roky; FHS; en; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. Oborová rada Social Work (D; 6731V012; 4 roky; FF,FHS; en; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. Oborová rada Sociální práce (D; 6731V012; 4 roky; FF,FHS; cs; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Oborová rada Studia dlouhověkosti (D; 6107V040; 4 roky; FHS; cs; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Oborová rada Longevity Studies (D; 6107V040; 4 roky; FHS; en; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Oborová rada Integrální studium člověka - obecná antropologie (D; 6107V032; 4 roky; FHS; cs; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Oborová rada General Anthropology (D; 6107V032; 4 roky; FHS; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. Oborová rada Sémiotika a filozofie komunikace (D; 6101V034; 3 roky; FHS; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. Oborová rada Sémiotique et philosophie de la communication (D; 6101V034; 3 roky; FHS; fr; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c. Oborová rada Environmentální studia (D; 6107V025; 3 roky; FHS; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c. Oborová rada Environmental Studies (D; 6107V025; 3 roky; FHS; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. Oborová rada Contemporary European History (D; 7105V090; 3 roky; FHS; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. Oborová rada Soudobé evropské dějiny (D; 7105V090; 3 roky; FHS; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Oborová rada Antropologie (D; 1512V000; 3 roky; PřF,FHS; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Oborová rada Anthropology (D; P1512; 3 roky; PřF,FHS; en; )
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Oborová rada Antropologie (D; P1512; 3 roky; PřF,FHS; cs; )
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Oborová rada Antropologie (D; 1512V000; 4 roky; 2.LF,3.LF,PřF,FHS; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Oborová rada Anthropology (D; 1512V000; 4 roky; 2.LF,3.LF,PřF,FHS; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Oborová rada Anthropology (D; 1512V001; 3 roky; PřF,FHS; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Oborová rada Antropologie (D; 1512V001; 3 roky; PřF,FHS; cs; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. Oborová rada Historical Sociology (D; 6107V031; 3 roky; FHS; en; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. Oborová rada Historická sociologie (D; 6107V031; 3 roky; FHS; cs; P,K; 1obor)