velikost textu

Předsedové oborových rad

Filozofická fakulta - Předsedové oborových rad

doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. Oborová rada Psychologie práce a organizace (D; 7701V008; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. Oborová rada Obecná psychologie (D; 7701V002; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D. daniel.bousek@ff.cuni.cz Oborová rada Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (D; 7105V015; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. jiri.burianek@ff.cuni.cz Oborová rada Sociology (D; 6703V004; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. jiri.burianek@ff.cuni.cz Oborová rada Sociologie (D; 6703V004; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. Oborová rada Czech History (D; 7105V012; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. Oborová rada České dějiny (D; 7105V012; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. jan.cermak@ff.cuni.cz Oborová rada Anglický jazyk (D; 7310V008; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. jan.cermak@ff.cuni.cz Oborová rada English Language (D; 7310V008; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. petr.cermak@ff.cuni.cz Oborová rada Románské jazyky (D; 7310V137; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. petr.cermak@ff.cuni.cz Oborová rada Romance Languages (D; 7310V137; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. Oborová rada Latinská medievistika a novolatinská studia (D; 7310V211; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. Oborová rada Medieval and Neo-Latin Studies (D; 7310V211; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. David Eben, Ph.D. David.Eben@ff.cuni.cz Oborová rada Hudební věda (D; 8102V003; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. David Eben, Ph.D. David.Eben@ff.cuni.cz Oborová rada Musicology (D; 8102V003; 3 roky; FF; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. David Eben, Ph.D. David.Eben@ff.cuni.cz Oborová rada Musikwissenschaft (D; 8102V003; 3 roky; FF; de; P,K; 1obor)
prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. hana.gladkova@ff.cuni.cz Oborová rada Slavjanskije filologii (D; 7310V325; 4 roky; FF; ru; P,K; 1obor)
prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. hana.gladkova@ff.cuni.cz Oborová rada Slovanské filologie (D; 7310V325; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
prof. James Hill, Ph.D. Oborová rada Filozofie (D; 6101V004; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. vhorcicka@volny.cz Oborová rada History/General History (D; 7105V026; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. vhorcicka@volny.cz Oborová rada Historie/obecné dějiny (D; 7105V026; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. radek.chlup@ff.cuni.cz Oborová rada Religious Studies (D; 6101V014; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. radek.chlup@ff.cuni.cz Oborová rada Religionistika (D; 6101V014; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D. Oborová rada Etnologie (D; 7105V019; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. ivan.jakubec@ruk.cuni.cz Oborová rada Moderní hospodářské a sociální dějiny (D; 7105V072; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. ivan.jakubec@ruk.cuni.cz Oborová rada Modern Economic and Social History (D; 7105V072; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc. Oborová rada Slavjanskije litěratury (D; 7310V163; 4 roky; FF; ru; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc. Oborová rada Slovanské literatury (D; 7310V163; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. Oborová rada Dějiny výtvarného umění (D; 8101V001; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jana Králová, CSc. jana.kralova@ff.cuni.cz Oborová rada Translation Studies (D; 7310V180; 3 roky; FF; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jana Králová, CSc. jana.kralova@ff.cuni.cz Oborová rada Traductologie (D; 7310V180; 3 roky; FF; fr; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jana Králová, CSc. jana.kralova@ff.cuni.cz Oborová rada Translatologie (D; 7310V180; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Václav Marek, CSc. vaclav.marek@ff.cuni.cz Oborová rada Dějiny antického starověku (D; 7105V016; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Václav Marek, CSc. vaclav.marek@ff.cuni.cz Oborová rada Ancient History (D; 7105V016; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. petr.mares@ff.cuni.cz Oborová rada Czech Language (D; 7310V032; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. petr.mares@ff.cuni.cz Oborová rada Český jazyk (D; 7310V032; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. dagmar.muchnova@ff.cuni.cz Oborová rada Klasická filologie (D; 7310V079; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. dagmar.muchnova@ff.cuni.cz Oborová rada Classical Philology (D; 7310V079; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. josef.opatrny@ff.cuni.cz Oborová rada Ibero-American Studies (D; 7105V031; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. josef.opatrny@ff.cuni.cz Oborová rada Iberoamerikanistika (D; 7105V031; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. miroslav.popelka@ff.cuni.cz Oborová rada Pravěká a středověká archeologie (D; 7105V059; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. martin.prochazka@ff.cuni.cz Oborová rada Anglofonní literatury a kultury (D; 7310V343; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. martin.prochazka@ff.cuni.cz Oborová rada English and American Literature (D; 7310V003; 3 roky; FF; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. martin.prochazka@ff.cuni.cz Oborová rada Text and Event in Early Modern Europe (D; 7310V999; 3 roky; FF; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. martin.prochazka@ff.cuni.cz Oborová rada Anglophone Literatures and Cultures (D; 7310V343; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. radek.skarnitzl@ff.cuni.cz Oborová rada Phonetics (D; 7310V050; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. radek.skarnitzl@ff.cuni.cz Oborová rada Fonetika (D; 7310V050; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. Oborová rada Filmová věda (D; 8104V003; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. Oborová rada Film Studies (D; 8104V003; 3 roky; FF; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. karel.sebesta@ff.cuni.cz Oborová rada Didaktika konkrétního jazyka (D; 7310V246; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. lenka.sulova@ff.cuni.cz Oborová rada Sociální psychologie (D; 7701V010; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. Oborová rada Philosophy (D; 6101V004; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Petr Voit, CSc. Oborová rada Information Science (D; 7201V003; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Petr Voit, CSc. Oborová rada Informační věda (D; 7201V003; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. danielvojtech@gmail.com Oborová rada Dějiny české literatury a teorie literatury (D; 7310V203; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. josef.vojvodik@ff.cuni.cz Oborová rada General and Comparative Literature (D; 7310V214; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. josef.vojvodik@ff.cuni.cz Oborová rada Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) (D; 7310V214; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. Oborová rada Románské literatury (D; 7310V139; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. Oborová rada Romance Literatures (D; 7310V139; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. jan.wiendl@ff.cuni.cz Oborová rada History of Czech Literature and Literary Theory (D; 7310V203; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. milan.znoj@ff.cuni.cz Oborová rada Politologie (D; 6701V008; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
Emaily