velikost textu

Předsedové oborových rad

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Předsedové oborových rad

doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Oborová rada Farmakognosie a toxikologie přírodních látek (D; 5206V020; 4 roky; FaF HK; cs; P,K; 1obor)
prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Oborová rada Pharmaceutical Chemistry (D; 5206V001; 4 roky; FaF HK; en; P,K; 1obor)
prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Oborová rada Farmaceutická chemie (D; 5206V001; 4 roky; FaF HK; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. Oborová rada Toxikologie přírodních látek (D; 5206V015; 4 roky; FaF HK; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. Oborová rada Toxicology of Natural Products (D; 5206V015; 4 roky; FaF HK; en; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc. Oborová rada Bioorganic Chemistry (D; 1406V005; 4 roky; FaF HK; en; P,K; 1obor)
prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Oborová rada Klinická farmacie (D; 5206V010; 4 roky; FaF HK; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Oborová rada Bioorganická chemie (D; 1406V005; 4 roky; FaF HK; cs; P,K; 1obor)
doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Oborová rada Pharmaceutical Analysis (D; 5206V018; 4 roky; FaF HK; en; P,K; 1obor)
doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Oborová rada Farmaceutická analýza (D; 5206V018; 4 roky; FaF HK; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Oborová rada Bioanalytical Chemistry (D; 5207V003; 4 roky; FaF HK; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Oborová rada Bioanalytická chemie (D; 5207V003; 4 roky; FaF HK; cs; P,K; 1obor)
doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Oborová rada Farmaceutická technologie (D; 5206V002; 4 roky; FaF HK; cs; P,K; 1obor)
doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Oborová rada Pharmaceutical Technology (D; 5206V002; 4 roky; FaF HK; en; P,K; 1obor)
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Oborová rada Farmakologie a toxikologie (D; 5206V007; 4 roky; FaF HK; cs; P,K; 1obor)
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Oborová rada Pharmacology and Toxicology (D; 5206V007; 4 roky; FaF HK; en; P,K; 1obor)
doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. Oborová rada Pharmacognosy (D; 5206V005; 4 roky; FaF HK; en; P,K; 1obor)
doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. Oborová rada Farmakognosie (D; 5206V005; 4 roky; FaF HK; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Oborová rada Klinická a sociální farmacie (D; 5206V021; 4 roky; FaF HK; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Oborová rada Clinical and Social Pharmacy (D; 5206V021; 4 roky; FaF HK; en; P,K; 1obor)
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Oborová rada Patobiochemie a xenobiochemie (D; 1406V006; 4 roky; FaF HK; cs; P,K; 1obor)
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Oborová rada Pathobiochemistry and Xenobiochemistry (D; 1406V006; 4 roky; FaF HK; en; P,K; 1obor)