velikost textu

Předsedové oborových rad

Lékařská fakulta v Hradci Králové - Předsedové oborových rad

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. Oborová rada Internal Medicine (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. Oborová rada Vnitřní nemoci (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. Oborová rada Fyziologie a patologická fyziologie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. Oborová rada Physiology and Pathological Physiology (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. Oborová rada Radiologie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. Oborová rada Radiology (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc. Oborová rada Hygiene, Preventive Medicine (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc. Oborová rada Hygiena, preventivní lékařství (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. Oborová rada Medical Biophysics (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. Oborová rada Lékařská biofyzika (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Oborová rada Psychiatrie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Oborová rada Psychiatry (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D. Oborová rada Ophthalmology (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D. Oborová rada Oční lékařství (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. Oborová rada Chirurgie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. Oborová rada Surgery (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. Oborová rada Lékařská imunologie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. Oborová rada Medical Immunology (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Oborová rada Veřejné zdravotnictví (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. Oborová rada Medical Pharmacology (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. Oborová rada Lékařská farmakologie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. Oborová rada Anatomy, Histology and Embryology (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. Oborová rada Anatomie, histologie a embryologie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. Oborová rada Klinická biochemie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. Oborová rada Clinical Biochemistry (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. Oborová rada Klinická onkologie a radioterapie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. Oborová rada Clinical Oncology and Radiotherapy (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. Oborová rada Lékařská biologie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. Oborová rada Medical Biology (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. Oborová rada Pathological Anatomy (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. Oborová rada Patologie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D. Oborová rada Lékařská chemie a biochemie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D. Oborová rada Medical Chemistry and Biochemistry (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D. Oborová rada Pediatrie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. Oborová rada Stomatologie (D; 5104V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. Oborová rada Dentistry (D; 5104V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. Oborová rada Gynaecology and Obstetrics (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. Oborová rada Gynekologie a porodnictví (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. Oborová rada Neurologie (D; 5103V032; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. Oborová rada Neurology (D; 5103V032; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. Oborová rada Lékařská mikrobiologie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. Oborová rada Medical Microbiology (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)