velikost textu

Předsedové oborových rad

3. lékařská fakulta - Předsedové oborových rad

prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc. Oborová rada Medical Biophysics (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc. Oborová rada Lékařská biofyzika (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc. Oborová rada Preventive Medicine (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc. Oborová rada Preventivní medicína (D; 5103V000; 3 roky; 3.LF; cs; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc. Oborová rada Preventivní medicína (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. Oborová rada Developmental and Cell Biology (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. Oborová rada Imunologie (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. Oborová rada Immunology (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Petr Folk, CSc. Oborová rada Vývojová a buněčná biologie (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. Oborová rada Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,PřF; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. Oborová rada Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,PřF; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc. Oborová rada Farmakologie a toxikologie (D; 5206V000; 3 roky; 2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. Oborová rada Biomechanika (D; 3901V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,FTVS; cs; P,K; 1obor)
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. Oborová rada Biomechanics (D; 3901V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,FTVS; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Oborová rada Human Physiology and Pathophysiology (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Oborová rada Fyziologie a patofyziologie člověka (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. Oborová rada Biologie a patologie buňky (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. Oborová rada Cell Biology and Pathology (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. Oborová rada Farmakologie a toxikologie (D; 5206V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. Oborová rada Pharmacology and Toxicology (D; 5206V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Oborová rada Anthropology (D; 1512V000; 4 roky; 2.LF,3.LF,PřF,FHS; en; P,K; 1obor)
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Oborová rada Antropologie (D; 1512V000; 4 roky; 2.LF,3.LF,PřF,FHS; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Oborová rada Neurovědy (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Oborová rada Neurovědy (D; 5103V000; 3 roky; 3.LF; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Oborová rada Neurosciences (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. Oborová rada Biochemistry and Pathobiochemistry (D; 1406V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,LFPl; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. Oborová rada Biochemie a patobiochemie (D; 1406V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,LFPl; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. Oborová rada Experimental Surgery (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. Oborová rada Experimentální chirurgie (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)