text size

Branch guarantors

Faculty of Physical Education and Sport - Branch guarantors

of Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (B; 7401R022; 7401R022; 3 years; FTVS; cs; P,K; 1branch)
of Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (N; 7401T022; 7401T022; 2 years; FTVS; cs; P,K; 1branch)
of Fyzioterapie (B; 5342R004; 5342R004; 3 years; FTVS; cs; P; 1branch)
of MA in Sports Ethics and Integrity (N; 7401T027; 7401T027; 2 years; FTVS; en; P; 1branch)
of Management tělesné výchovy a sportu (B; 6208R050; 6208R050; 3 years; FTVS; cs; P; 1branch)
of Management tělesné výchovy a sportu (N; 6208T050; 6208T050; 2 years; FTVS; cs; P; 1branch)
of Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R101; 7507R101; 3 years; FTVS; cs; P; 2branch)
of Ortotik-protetik (B; 5345R026; 5345R026; 3 years; FTVS; cs; K; 1branch)
of Physical Education and Sport (B; 7401R005; 7401R005; 3 years; FTVS; en; P,K; 1branch)
of Physical Education and Sport (N; 7401T005; 7401T005; 2 years; FTVS; en; P,K; 1branch)
of Physiotherapy (B; 5342R004; 5342R004; 3 years; FTVS; en; P; 1branch)
of Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených (N; 5342T013; 5342T013; 2 years; FTVS; cs; K; 1branch)
of Tělesná výchova a sport (B; 7401R005; 7401R005; 3 years; FTVS; cs; P; 2branch)
of Tělesná výchova a sport (B; 7401R005; 7401R005; 3 years; FTVS; cs; P,K; 1branch)
of Tělesná výchova a sport (N; 7401T005; 7401T005; 2 years; FTVS; cs; P,K; 1branch)
of Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (B; 7401R019; 7401R019; 3 years; FTVS; cs; P,K; 1branch)
of Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (N; 7401T019; 7401T019; 2 years; FTVS; cs; P,K; 1branch)
of Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R043; 7507R043; 3 years; FTVS; cs; P; 2branch)
of Učitelství pro střední školy - Ochrana obyvatelstva (N; 7504T318; 7504T318; 2 years; FTVS; cs; P; 2branch)
of Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (N; 7504T265; 7504T265; 2 years; FTVS; cs; P; 2branch)
of Vojenská tělovýchova (B; 7401R007; 7401R007; 3 years; FTVS; cs; P,K; 1branch)
of Vojenská tělovýchova (N; 7401T007; 7401T007; 2 years; FTVS; cs; P,K; 1branch)