text size

Branch guarantors

Faculty of Mathematics and Physics - Branch guarantors

of Algebra, teorie čísel a matematická logika (D; 1101V005; 1101V005; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Algebra, Theory of Numbers and Mathematical Logic (D; 1101V005; 1101V005; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Aplikovaná fyzika (B; 1702R001; 1702R001; 3 years; MFF; cs; K; 1branch)
of Aplikovaná fyzika (B; 1702R001; 1702R001; 3 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Applied Physics (B; 1702R001; 1702R001; 3 years; MFF; en; P; 1branch)
of Artificial Intelligence (N; 1801T036; 1801T036; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Astronomie a astrofyzika (N; 1701T038; 1701T038; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Astronomy and Astrophysics (N; 1701T038; 1701T038; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Biofyzika a chemická fyzika (N; 1702T007; 1702T007; 2 years; MFF; cs; K; 1branch)
of Biofyzika a chemická fyzika (N; 1702T007; 1702T007; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (D; 1702V019; 1702V019; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Bioinformatics (N; 3902T061; 3902T061; 2 years; PřF,MFF; en; P; 1branch)
of Bioinformatika (N; 3902T061; 3902T061; 2 years; PřF,MFF; cs; P; 1branch)
of Biophysics and Chemical Physics (N; 1702T007; 1702T007; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics (D; 1702V019; 1702V019; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Computational Linguistics (N; 1103T012; 1103T012; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Computer Graphics and Game Development (N; 1801T053; 1801T053; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Computer Graphics and Image Analysis (D; 1801V051; 1801V051; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R003; 7504R003; 3 years; MFF; cs; P,K; 2branch)
of Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (D; 1701V051; 1701V051; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Discrete Models and Algorithms (D; 1801V014; 1801V014; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Discrete Models and Algorithms (N; 1801T014; 1801T014; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Diskrétní modely a algoritmy (D; 1801V014; 1801V014; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Diskrétní modely a algoritmy (N; 1801T014; 1801T014; 2 years; MFF; cs; K; 1branch)
of Diskrétní modely a algoritmy (N; 1801T014; 1801T014; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Financial and Insurance Mathematics (N; 1103T008; 1103T008; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Financial Mathematics (B; 1103R024; 1103R024; 3 years; MFF; en; P; 1branch)
of Finanční a pojistná matematika (N; 1103T008; 1103T008; 2 years; MFF; cs; K; 1branch)
of Finanční a pojistná matematika (N; 1103T008; 1103T008; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Finanční matematika (B; 1103R024; 1103R024; 3 years; MFF; cs; K; 1branch)
of Finanční matematika (B; 1103R024; 1103R024; 3 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (D; 1701V007; 1701V007; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů (N; 1701T041; 1701T041; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Fyzika nanostruktur (D; 1701V050; 1701V050; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (D; 1701V012; 1701V012; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí (N; 1701T042; 1701T042; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Fyzika povrchů a rozhraní (D; 1701V043; 1701V043; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Fyzika zaměřená na vzdělávání (B; 7504R183; 7504R183; 3 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of General Computer Science (B; 1801R008; 1801R008; 3 years; MFF; en; P; 1branch)
of General Mathematics (B; 1101R023; 1101R023; 3 years; MFF; en; P; 1branch)
of General Physics (B; 1701R026; 1701R026; 3 years; MFF; en; P; 1branch)
of General Questions of Mathematics and Information Science (D; 1101V026; 1101V026; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Geofyzika (D; 1701V017; 1701V017; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Geofyzika (N; 1701T017; 1701T017; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury (D; 1101V038; 1101V038; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Geometry, Topology, Global Analysis and General Structures (D; 1101V038; 1101V038; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Geophysics (D; 1701V017; 1701V017; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Geophysics (N; 1701T017; 1701T017; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Informatika se zaměřením na vzdělávání (B; 1802R023; 1802R023; 3 years; MFF; cs; P,K; 2branch)
of Jaderná a subjaderná fyzika (N; 1701T019; 1701T019; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Jaderná fyzika (D; 1701V020; 1701V020; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Kvantová optika a optoelektronika (D; 1701V022; 1701V022; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Matematická analýza (D; 1101V014; 1101V014; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Matematická analýza (N; 1101T014; 1101T014; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Matematická lingvistika (D; 1103V012; 1103V012; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Matematická lingvistika (N; 1103T012; 1103T012; 2 years; MFF; cs; K; 1branch)
of Matematická lingvistika (N; 1103T012; 1103T012; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Matematické a počítačové modelování (D; 1103V013; 1103V013; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice (N; 1103T027; 1103T027; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Matematické a počítačové modelování ve fyzice (N; 1701T057; 1701T057; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Matematické metody informační bezpečnosti (B; 1801R013; 1801R013; 3 years; MFF; cs; K; 1branch)
of Matematické metody informační bezpečnosti (B; 1801R013; 1801R013; 3 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Matematické metody informační bezpečnosti (N; 1801T013; 1801T013; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Matematické modelování ve fyzice a technice (N; 1103T028; 1103T028; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Matematické struktury (N; 1101T039; 1101T039; 2 years; MFF; cs; K; 1branch)
of Matematické struktury (N; 1101T039; 1101T039; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Matematika pro informační technologie (B; 1103R041; 1103R041; 3 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Matematika pro informační technologie (N; 1103T041; 1103T041; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Matematika se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R015; 7504R015; 3 years; MFF; cs; P,K; 2branch)
of Matematika zaměřená na vzdělávání (B; 7504R178; 7504R178; 3 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Mathematical Analysis (D; 1101V014; 1101V014; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Mathematical Analysis (N; 1101T014; 1101T014; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Mathematical and Computational Modelling in Physics (N; 1701T057; 1701T057; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Mathematical and Computer Modelling (D; 1103V013; 1103V013; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Mathematical Linguistics (D; 1103V012; 1103V012; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Mathematical Methods of Information Security (B; 1801R013; 1801R013; 3 years; MFF; en; P; 1branch)
of Mathematical Methods of Information Security (N; 1801T013; 1801T013; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Mathematical Modelling in Physics and Technology (N; 1103T028; 1103T028; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Mathematical Structures (N; 1101T039; 1101T039; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Mathematics for Information Technologies (B; 1103R041; 1103R041; 3 years; MFF; en; P; 1branch)
of Mathematics for Information Technologies (N; 1103T041; 1103T041; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Mathematics Oriented at Education (B; 7504R015; 7504R015; 3 years; MFF; en; P,K; 2branch)
of Meteorologie a klimatologie (D; 1701V024; 1701V024; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Meteorologie a klimatologie (N; 1701T024; 1701T024; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Meteorology and Climatology (D; 1701V024; 1701V024; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Meteorology and Climatology (N; 1701T024; 1701T024; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Nuclear and Subnuclear Physics (N; 1701T019; 1701T019; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Nuclear Physics (D; 1701V020; 1701V020; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Numerical and Computational Mathematics (N; 1101T041; 1101T041; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Numerická a výpočtová matematika (N; 1101T041; 1101T041; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Obecná fyzika (B; 1701R026; 1701R026; 3 years; MFF; cs; K; 1branch)
of Obecná fyzika (B; 1701R026; 1701R026; 3 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Obecná informatika (B; 1801R008; 1801R008; 3 years; MFF; cs; K; 1branch)
of Obecná informatika (B; 1801R008; 1801R008; 3 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Obecná matematika (B; 1101R023; 1101R023; 3 years; MFF; cs; K; 1branch)
of Obecná matematika (B; 1101R023; 1101R023; 3 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Obecné otázky matematiky a informatiky (D; 1101V026; 1101V026; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Optics and Optoelectronics (N; 1701T029; 1701T029; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Optika a optoelektronika (N; 1701T029; 1701T029; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Physics Directed Towards Education (B; 7504R183; 7504R183; 3 years; MFF; en; K; 1branch)
of Physics Directed Towards Education (B; 7504R183; 7504R183; 3 years; MFF; en; P; 1branch)
of Physics Education and General Problems of Physics (D; 1701V051; 1701V051; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Physics of Condensed Matter and Materials (N; 1701T041; 1701T041; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Physics of Condensed Matter and Materials Research (D; 1701V007; 1701V007; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Physics of Nanostructures (D; 1701V050; 1701V050; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Physics of Plasma and Ionized Media (D; 1701V012; 1701V012; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Physics of Surfaces and Interfaces (D; 1701V043; 1701V043; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Physics of Surfaces and Ionized Media (N; 1701T042; 1701T042; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Počítačová grafika a analýza obrazu (D; 1801V051; 1801V051; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Počítačová grafika a vývoj počítačových her (N; 1801T053; 1801T053; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Pravděpodobnost a matematická statistika (D; 1101V027; 1101V027; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika (D; 1101V053; 1101V053; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (N; 1101T028; 1101T028; 2 years; MFF; cs; K; 1branch)
of Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (N; 1101T028; 1101T028; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Probability and Mathematical Statistics (D; 1101V027; 1101V027; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Probability and Statistics, Econometrics and Financial Mathematics (D; 1101V053; 1101V053; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Probability, Mathematical Statistics and Econometrics (N; 1101T028; 1101T028; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Programming and Software Systems (B; 1801R048; 1801R048; 3 years; MFF; en; P; 1branch)
of Programování a softwarové systémy (B; 1801R048; 1801R048; 3 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Programování (B; 2612R054; 2612R054; 3 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Quantum Optics and Optoelectronics (D; 1701V022; 1701V022; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Scientific and Technical Calculations (D; 1101V036; 1101V036; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Software and Data Engineering (B; 1801R049; 1801R049; 3 years; MFF; en; P; 1branch)
of Software and Data Engineering (N; 1801T049; 1801T049; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Software Systems (D; 2612V043; 2612V043; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Software Systems (N; 2612T043; 2612T043; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Softwarové a datové inženýrství (B; 1801R049; 1801R049; 3 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Softwarové a datové inženýrství (N; 1801T049; 1801T049; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Softwarové systémy (D; 2612V043; 2612V043; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Softwarové systémy (N; 2612T043; 2612T043; 2 years; MFF; cs; K; 1branch)
of Softwarové systémy (N; 2612T043; 2612T043; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Správa počítačových systémů (B; 2612R055; 2612R055; 3 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Subjaderná fyzika (D; 1701V033; 1701V033; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Subnuclear Physics (D; 1701V033; 1701V033; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (D; 1701V036; 1701V036; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Teoretická fyzika (N; 1701T034; 1701T034; 2 years; MFF; cs; K; 1branch)
of Teoretická fyzika (N; 1701T034; 1701T034; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Teoretická informatika (D; 1801V010; 1801V010; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Teoretická informatika (N; 1801T010; 1801T010; 2 years; MFF; cs; K; 1branch)
of Teoretická informatika (N; 1801T010; 1801T010; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Theoretical Computer Science (D; 1801V010; 1801V010; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Theoretical Computer Science (N; 1801T010; 1801T010; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics (D; 1701V036; 1701V036; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)
of Theoretical Physics (N; 1701T034; 1701T034; 2 years; MFF; en; P; 1branch)
of Training Teachers of Computer Science (N; 7504T320; 7504T320; 2 years; MFF; en; P,K; 2branch)
of Training Teachers of Descriptive Geometry (N; 7504T319; 7504T319; 2 years; MFF; en; P,K; 2branch)
of Training Teachers of Mathematics (N; 7504T247; 7504T247; 2 years; MFF; en; P,K; 2branch)
of Training Teachers of Physics (N; 7504T245; 7504T245; 2 years; MFF; en; P,K; 2branch)
of Učitelství deskriptivní geometrie (N; 7504T319; 7504T319; 2 years; MFF; cs; P,K; 2branch)
of Učitelství fyziky - matematiky pro střední školy (N; 7504T287; 7504T287; 2 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Učitelství fyziky (N; 7504T245; 7504T245; 2 years; MFF; cs; P,K; 2branch)
of Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikou (N; 7504T189; 7504T189; 2 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Učitelství informatiky (N; 7504T320; 7504T320; 2 years; MFF; cs; P,K; 2branch)
of Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s odbornou informatikou (N; 7504T202; 7504T202; 2 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školy (N; 7504T284; 7504T284; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Učitelství matematiky - informatiky pro střední školy (N; 7504T286; 7504T286; 2 years; MFF; cs; P,K; 1branch)
of Učitelství matematiky (N; 7504T247; 7504T247; 2 years; MFF; cs; P,K; 2branch)
of Učitelství matematiky pro střední školy (N; 7504T089; 7504T089; 2 years; MFF; cs; P; 2branch)
of Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s odbornou matematikou (N; 7504T208; 7504T208; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Umělá inteligence (N; 1801T036; 1801T036; 2 years; MFF; cs; P; 1branch)
of Vědecko-technické výpočty (D; 1101V036; 1101V036; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)