velikost textu

Oborové rady

Matematicko-fyzikální fakulta - Oborové rady

Oborová rada Algebra, teorie čísel a matematická logika (D; 1101V005; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Algebra, Theory of Numbers and Mathematical Logic (D; 1101V005; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (D; 1702V019; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics (D; 1702V019; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Computer Graphics and Image Analysis (D; 1801V051; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (D; 1701V051; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Discrete Models and Algorithms (D; 1801V014; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Diskrétní modely a algoritmy (D; 1801V014; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Fyzika (D; P1701; 4 roky; MFF; cs; P,K)
Oborová rada Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (D; 1701V007; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Fyzika nanostruktur (D; 1701V050; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (D; 1701V012; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Fyzika povrchů a rozhraní (D; 1701V043; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada General Questions of Mathematics and Information Science (D; 1101V026; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Geofyzika (D; 1701V017; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury (D; 1101V038; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Geometry, Topology, Global Analysis and General Structures (D; 1101V038; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Geophysics (D; 1701V017; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Informatics (D; P1801; 4 roky; MFF; en; P,K)
Oborová rada Informatika (D; P1801; 4 roky; MFF; cs; P,K)
Oborová rada Jaderná fyzika (D; 1701V020; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Kvantová optika a optoelektronika (D; 1701V022; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Matematická analýza (D; 1101V014; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Matematická lingvistika (D; 1103V012; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Matematické a počítačové modelování (D; 1103V013; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Matematika (D; P1101; 4 roky; MFF; cs; P,K)
Oborová rada Mathematical Analysis (D; 1101V014; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Mathematical and Computer Modelling (D; 1103V013; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Mathematical Linguistics (D; 1103V012; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Mathematics (D; P1101; 4 roky; MFF; en; P,K)
Oborová rada Meteorologie a klimatologie (D; 1701V024; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Meteorology and Climatology (D; 1701V024; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Nuclear Physics (D; 1701V020; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Obecné otázky matematiky a informatiky (D; 1101V026; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Physics (D; P1701; 4 roky; MFF; en; P,K)
Oborová rada Physics Education and General Problems of Physics (D; 1701V051; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Physics of Condensed Matter and Materials Research (D; 1701V007; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Physics of Nanostructures (D; 1701V050; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Physics of Plasma and Ionized Media (D; 1701V012; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Physics of Surfaces and Interfaces (D; 1701V043; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Počítačová grafika a analýza obrazu (D; 1801V051; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Pravděpodobnost a matematická statistika (D; 1101V027; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika (D; 1101V053; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Probability and Mathematical Statistics (D; 1101V027; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Probability and Statistics, Econometrics and Financial Mathematics (D; 1101V053; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Quantum Optics and Optoelectronics (D; 1701V022; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Scientific and Technical Calculations (D; 1101V036; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Software Systems (D; 2612V043; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Softwarové systémy (D; 2612V043; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Subjaderná fyzika (D; 1701V033; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Subnuclear Physics (D; 1701V033; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (D; 1701V036; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Teoretická informatika (D; 1801V010; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Theoretical Computer Science (D; 1801V010; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics (D; 1701V036; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Vědecko-technické výpočty (D; 1101V036; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)