text size

Branch guarantors

Faculty of Science - Branch guarantors

of Analytical Chemistry (N; 1403T001; 1403T001; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Analytická chemie (N; 1403T001; 1403T001; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Anatomie a fyziologie rostlin (N; 1507T001; 1507T001; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Animal Physiology (N; 1511T003; 1511T003; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Anorganická chemie (N; 1401T002; 1401T002; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Anthropology and Human Genetics (N; 1512T002; 1512T002; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Antropologie a genetika člověka (N; 1512T002; 1512T002; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Aplikovaná geologie (N; 1202T008; 1202T008; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Applied Geology (N; 1202T008; 1202T008; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Biofyzikální chemie (N; 1407T010; 1407T010; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Bioinformatics (N; 3902T061; 3902T061; 2 years; PřF,MFF; en; P; 1branch)
of Bioinformatika (N; 3902T061; 3902T061; 2 years; PřF,MFF; cs; P; 1branch)
of Biologie (B; 1501R001; 1501R001; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Biologie se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R212; 7504R212; 3 years; PřF; cs; P; 2branch)
of Biology (B; 1501R001; 1501R001; 3 years; PřF; en; P; 1branch)
of Biophysical Chemistry (N; 1407T010; 1407T010; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Botanika (N; 1507T004; 1507T004; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Botany (N; 1507T004; 1507T004; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Buněčná a vývojová biologie (N; 1515T003; 1515T003; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Cellular and Developmental Biology (N; 1515T003; 1515T003; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Chemie a fyzika speciálních materiálů (B; 1407R026; 1407R026; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Chemie a fyzika speciálních materiálů (N; 1407T026; 1407T026; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Chemie (B; 1407R005; 1407R005; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Chemie životního prostředí (B; 2805R003; 2805R003; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Chemie životního prostředí (N; 2805T003; 2805T003; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Chemie se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R009; 7504R009; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Chemie se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R182; 7504R182; 3 years; PřF; cs; P; 2branch)
of Chemie v přírodních vědách (B; 1407R011; 1407R011; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Chemistry and Physics of Special Materials (N; 1407T026; 1407T026; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Chemistry and Physics of Special Materials (B; 1407R026; 1407R026; 3 years; PřF; en; P; 1branch)
of Chemistry (B; 1407R005; 1407R005; 3 years; PřF; en; P; 1branch)
of Chemistry Oriented at Education (B; 7504R009; 7504R009; 3 years; PřF; en; P; 1branch)
of Chemistry Oriented at Education (B; 7504R182; 7504R182; 3 years; PřF; en; P; 2branch)
of Demografie s ekonomií (B; 1303R002; 1303R002; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Demografie se sociální geografií (B; 1303R004; 1303R004; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Demografie se sociologií (B; 1303R005; 1303R005; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Demography and Economics (B; 1303R002; 1303R002; 3 years; PřF; en; P; 1branch)
of Demography and Social Geography (B; 1303R004; 1303R004; 3 years; PřF; en; P; 1branch)
of Demography and Sociology (B; 1303R005; 1303R005; 3 years; PřF; en; P; 1branch)
of Ecological and Evolutionary Biology (B; 1501R023; 1501R023; 3 years; PřF; en; P; 1branch)
of Ecology (N; 1603T002; 1603T002; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Ekologická a evoluční biologie (B; 1501R023; 1501R023; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Ekologie (N; 1603T002; 1603T002; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Environmental Chemistry (B; 2805R003; 2805R003; 3 years; PřF; en; P; 1branch)
of Environmental Chemistry (N; 2805T003; 2805T003; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Experimental Plant Biology (N; 1501T029; 1501T029; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Experimentální biologie rostlin (N; 1501T029; 1501T029; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Fyzická geografie a geoekologie (N; 1301T004; 1301T004; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Fyzická geografie a geoinformatika (B; 1301R023; 1301R023; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Fyzikální chemie (N; 1404T001; 1404T001; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Fyziologie živočichů (N; 1511T003; 1511T003; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Genetics, Molecular Biology and Virology (N; 1515T010; 1515T010; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Genetika, molekulární biologie a virologie (N; 1515T010; 1515T010; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Geobiologie (N; 1201T019; 1201T019; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Geografie a kartografie (B; 1301R007; 1301R007; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Geografie se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R180; 7504R180; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Geografie se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R181; 7504R181; 3 years; PřF; cs; P; 2branch)
of Geologie (B; 1201R004; 1201R004; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Geologie (B; 1201R004; 1201R004; 3 years; PřF; cs; P; 2branch)
of Geologie (N; 1201T004; 1201T004; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Geologie (N; 1201T004; 1201T004; 2 years; PřF; cs; P; 2branch)
of Geologie se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R008; 7504R008; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Geologie se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R179; 7504R179; 3 years; PřF; cs; P; 2branch)
of Geology (B; 1201R004; 1201R004; 3 years; PřF; en; P; 1branch)
of Geology (N; 1201T004; 1201T004; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Geotechnologie (B; 1201R018; 1201R018; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Geotechnology (B; 1201R018; 1201R018; 3 years; PřF; en; P; 1branch)
of Globální migrační a rozvojová studia (N; 1301T028; 1301T028; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Hospodaření s přírodními zdroji (B; 1604R002; 1604R002; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Immunology (N; 1511T004; 1511T004; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Imunologie (N; 1511T004; 1511T004; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Inorganic Chemistry (N; 1401T002; 1401T002; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Kartografie a geoinformatika (N; 1302T006; 1302T006; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Krajina a společnost (N; 1301T029; 1301T029; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Landscape and Society (N; 1301T029; 1301T029; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Macromolecular Chemistry (N; 1405T002; 1405T002; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Makromolekulární chemie (N; 1405T002; 1405T002; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Management of Natural Resources (B; 1604R002; 1604R002; 3 years; PřF; en; P; 1branch)
of Medicinal Chemistry (B; 1407R025; 1407R025; 3 years; PřF; en; P; 1branch)
of Medicinal Chemistry (N; 1407T025; 1407T025; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Medicinální chemie (B; 1407R025; 1407R025; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Medicinální chemie (N; 1407T025; 1407T025; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Microbiology (N; 1510T001; 1510T001; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Mikrobiologie (N; 1510T001; 1510T001; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Modeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructures (N; 1407T012; 1407T012; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur (N; 1407T012; 1407T012; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Organic Chemistry (N; 1402T001; 1402T001; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Organická chemie (N; 1402T001; 1402T001; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Parasitology (N; 1501T009; 1501T009; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Parazitologie (N; 1501T009; 1501T009; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Physical Chemistry (N; 1404T001; 1404T001; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Plant Anatomy and Physiology (N; 1507T001; 1507T001; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Praktická geobiologie (B; 1201R015; 1201R015; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Protistologie (N; 1501T030; 1501T030; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Protistology (N; 1501T030; 1501T030; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Regionální a politická geografie (N; 1301T011; 1301T011; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Sociální geografie a geoinformatika (B; 1301R027; 1301R027; 3 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Sociální geografie a regionální rozvoj (N; 1301T015; 1301T015; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Teoretická a evoluční biologie (N; 1501T021; 1501T021; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Theoretical and Evolutionary Biology (N; 1501T021; 1501T021; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Training Teachers of Chemistry at Higher Secondary Schools (N; 7504T198; 7504T198; 2 years; PřF; en; P; 2branch)
of Training Teachers of Chemistry at Higher Secondary Schools (N; 7504T199; 7504T199; 2 years; PřF; en; P; 1branch)
of Učitelství biologie pro střední školy (N; 7504T185; 7504T185; 2 years; PřF; cs; P; 2branch)
of Učitelství biologie pro střední školy (N; 7504T186; 7504T186; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Učitelství chemie pro střední školy (N; 7504T198; 7504T198; 2 years; PřF; cs; P; 2branch)
of Učitelství chemie pro střední školy (N; 7504T199; 7504T199; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Učitelství geografie pro střední školy (N; 7504T194; 7504T194; 2 years; PřF; cs; P; 2branch)
of Učitelství geografie pro střední školy (N; 7504T195; 7504T195; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Učitelství geologie pro střední školy (N; 7504T196; 7504T196; 2 years; PřF; cs; P; 2branch)
of Učitelství geologie pro střední školy (N; 7504T197; 7504T197; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Zoologie (N; 1502T003; 1502T003; 2 years; PřF; cs; P; 1branch)
of Zoology (N; 1502T003; 1502T003; 2 years; PřF; en; P; 1branch)