text size

Branch guarantors

Faculty of Humanities - Branch guarantors

of Aplikovaná etika (D; 6101V025; 6101V025; 3 years; FHS; cs; P,K; 1branch)
of Applied Ethics (D; 6101V025; 6101V025; 3 years; FHS; en; P,K; 1branch)
of Civil Sector Studies (D; 6107V026; 6107V026; 3 years; FHS; en; P,K; 1branch)
of Civil Sector Studies (N; 6107T026; 6107T026; 2 years; FHS; en; P,K; 1branch)
of Deutsche und französische Philosophie (D; 6101V032; 6101V032; 3 years; FHS; de; P,K; 1branch)
of Evropské kulturní a duchovní dějiny (N; 7105T087; 7105T087; 2 years; FHS; cs; P; 1branch)
of Gender Studies (N; 6107T014; 6107T014; 2 years; FHS; en; P,K; 1branch)
of Genderová studia (N; 6107T014; 6107T014; 2 years; FHS; cs; P,K; 1branch)
of General Anthropology (D; 6107V032; 6107V032; 3 years; FHS; en; P,K; 1branch)
of General Anthropology (D; 6107V032; 6107V032; 4 years; FHS; en; P,K; 1branch)
of General Anthropology (N; 6107T005; 6107T005; 2 years; FHS; en; P; 1branch)
of Historical Sociology (D; 6107V031; 6107V031; 3 years; FHS; en; P,K; 1branch)
of Historical Sociology (N; 6107T031; 6107T031; 2 years; FHS; en; P,K; 1branch)
of Historická sociologie (D; 6107V031; 6107V031; 3 years; FHS; cs; P,K; 1branch)
of Historická sociologie (N; 6107T031; 6107T031; 2 years; FHS; cs; P,K; 1branch)
of Integrální studium člověka - obecná antropologie (D; 6107V032; 6107V032; 3 years; FHS; cs; P,K; 1branch)
of Integrální studium člověka - obecná antropologie (D; 6107V032; 6107V032; 4 years; FHS; cs; P,K; 1branch)
of Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (N; 6731T019; 6731T019; 2 years; FHS; cs; P,K; 1branch)
of Longevity Studies (D; 6107V040; 6107V040; 4 years; FHS; en; P,K; 1branch)
of Německá a francouzská filozofie (D; 6101V032; 6101V032; 3 years; FHS; cs; P,K; 1branch)
of Obecná antropologie - integrální studium člověka (N; 6107T005; 6107T005; 2 years; FHS; cs; P; 1branch)
of Oral History - Contemporary History (N; 6107T029; 6107T029; 2 years; FHS; en; P,K; 1branch)
of Orální historie - soudobé dějiny (N; 6107T029; 6107T029; 2 years; FHS; cs; P,K; 1branch)
of Philosophies allemande et française (D; 6101V032; 6101V032; 3 years; FHS; fr; P,K; 1branch)
of Sémiotika a filozofie komunikace (D; 6101V034; 6101V034; 3 years; FHS; cs; P,K; 1branch)
of Sémiotique et philosophie de la communication (D; 6101V034; 6101V034; 3 years; FHS; fr; P,K; 1branch)
of Studia dlouhověkosti (D; 6107V040; 6107V040; 4 years; FHS; cs; P,K; 1branch)
of Studia občanského sektoru (D; 6107V026; 6107V026; 3 years; FHS; cs; P,K; 1branch)
of Studia občanského sektoru (N; 6107T026; 6107T026; 2 years; FHS; cs; P,K; 1branch)