text size

Branch guarantors

Faculty of Law - Branch guarantors

of Administrative Law and Administrative Science (D; 6801V049; 6801V049; 3 years; PF; en; P,K; 1branch)
of Business Law (D; 6801V014; 6801V014; 3 years; PF; en; P,K; 1branch)
of Civil Law (Civil Procedure, Family Law, Intellectual Property Law) (D; 6801V047; 6801V047; 3 years; PF; en; P,K; 1branch)
of Constitutional Law and Politics (D; 6801V032; 6801V032; 3 years; PF; en; P,K; 1branch)
of Criminal Law, Criminology and Criminalistics (D; 6801V051; 6801V051; 3 years; PF; en; P,K; 1branch)
of Employment Law and Social Security Law (D; 6801V016; 6801V016; 3 years; PF; en; P,K; 1branch)
of Environmental Law (D; 6801V021; 6801V021; 3 years; PF; en; P,K; 1branch)
of European Law (D; 6801V044; 6801V044; 3 years; PF; en; P,K; 1branch)
of Evropské právo (D; 6801V044; 6801V044; 3 years; PF; cs; P,K; 1branch)
of Financial Law and Financial Science (D; 6801V045; 6801V045; 3 years; PF; en; P,K; 1branch)
of Finanční právo a finanční věda (D; 6801V045; 6801V045; 3 years; PF; cs; P,K; 1branch)
of History of Law and Roman Law (D; 6801V048; 6801V048; 3 years; PF; en; P,K; 1branch)
of International Law (D; 6801V008; 6801V008; 3 years; PF; en; P,K; 1branch)
of Mezinárodní právo (D; 6801V008; 6801V008; 3 years; PF; cs; P,K; 1branch)
of Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (D; 6801V046; 6801V046; 3 years; PF; cs; P,K; 1branch)
of Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) (D; 6801V047; 6801V047; 3 years; PF; cs; P,K; 1branch)
of Obchodní právo (D; 6801V014; 6801V014; 3 years; PF; cs; P,K; 1branch)
of Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (D; 6801V016; 6801V016; 3 years; PF; cs; P,K; 1branch)
of Právní dějiny a římské právo (D; 6801V048; 6801V048; 3 years; PF; cs; P,K; 1branch)
of Právo životního prostředí (D; 6801V021; 6801V021; 3 years; PF; cs; P,K; 1branch)
of Private International Law and International Trade Law (D; 6801V046; 6801V046; 3 years; PF; en; P,K; 1branch)
of Správní právo a správní věda (D; 6801V049; 6801V049; 3 years; PF; cs; P,K; 1branch)
of Teorie, filozofie a sociologie práva (D; 6801V050; 6801V050; 3 years; PF; cs; P,K; 1branch)
of Theory, Philosophy and Sociology of Law (D; 6801V050; 6801V050; 3 years; PF; en; P,K; 1branch)
of Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (D; 6801V051; 6801V051; 3 years; PF; cs; P,K; 1branch)
of Ústavní právo a státověda (D; 6801V032; 6801V032; 3 years; PF; cs; P,K; 1branch)