text size

Branch guarantors

Faculty of Arts - Branch guarantors

of Ancient History (D; 7105V016; 7105V016; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)
of Andragogika a personální řízení (B; 7501R002; 7501R002; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Andragogika a personální řízení (N; 7501T002; 7501T002; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Andragogika a personální řízení (N; 7501T002; 7501T002; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Andragogika (D; 7501V001; 7501V001; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Anglická a americká literatura (D; 7310V003; 7310V003; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Anglický jazyk (D; 7310V008; 7310V008; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Anglický jazyk (D; 7310V008; 7310V008; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Anglický jazyk (N; 7310T008; 7310T008; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Anglický jazyk (N; 7310T008; 7310T008; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Anglistika - amerikanistika (B; 7310R014; 7310R014; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Anglistika - amerikanistika (B; 7310R014; 7310R014; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Anglistika - amerikanistika (M; 7310T014; 7310T014; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Anglistika - amerikanistika (M; 7310T014; 7310T014; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Anglistika - amerikanistika (N; 7310T014; 7310T014; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Anglistika - amerikanistika (N; 7310T014; 7310T014; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Angličtina pro mezikulturní komunikaci (B; 7310R286; 7310R286; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Anglofonní literatury a kultury (D; 7310V343; 7310V343; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Anglofonní literatury a kultury (N; 7310T343; 7310T343; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Anglofonní literatury a kultury (N; 7310T343; 7310T343; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Anglophone Literatures and Cultures (D; 7310V343; 7310V343; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)
of Anglophone Literatures and Cultures (N; 7310T343; 7310T343; 2 years; FF; en; P; 1branch)
of Anglophone Literatures and Cultures (N; 7310T343; 7310T343; 2 years; FF; en; P; 2branch)
of Arabistika (B; 7310R202; 7310R202; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Arabistika (M; 7310T202; 7310T202; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Arabistika (N; 7310T202; 7310T202; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Arabistika (N; 7310T202; 7310T202; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Archeologie pravěku a středověku (B; 7105R080; 7105R080; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Archeologie pravěku a středověku (N; 7105T080; 7105T080; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Archivnictví a pomocné vědy historické (B; 7105R007; 7105R007; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Archivnictví a pomocné vědy historické (M; 7105T007; 7105T007; 5 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Archivnictví a pomocné vědy historické (M; 7105T007; 7105T007; 5 years; FF; cs; P,K; 2branch)
of Archivnictví a pomocné vědy historické (N; 7105T007; 7105T007; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Archivnictví a pomocné vědy historické (N; 7105T007; 7105T007; 2 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Classical Philology (D; 7310V079; 7310V079; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)
of Czech History (D; 7105V012; 7105V012; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)
of Czech Language (D; 7310V032; 7310V032; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)
of Dánská studia (B; 7310R251; 7310R251; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Dánština (M; 7310T043; 7310T043; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa (N; 7310T364; 7310T364; 2 years; FF; de; P; 1branch)
of Didaktika dějepisu (D; 7105V068; 7105V068; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Didaktika konkrétního jazyka (D; 7310V246; 7310V246; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Divadelní věda (B; 8104R001; 8104R001; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Divadelní věda (B; 8104R001; 8104R001; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Divadelní věda (D; 8104V001; 8104V001; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Divadelní věda (M; 8104T001; 8104T001; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Divadelní věda (M; 8104T001; 8104T001; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Divadelní věda (N; 8104T001; 8104T001; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Divadelní věda (N; 8104T001; 8104T001; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Dějiny a kultura islámských zemí (B; 7105R014; 7105R014; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Dějiny a kultura islámských zemí (M; 7105T014; 7105T014; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Dějiny a kultura islámských zemí (N; 7105T014; 7105T014; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Dějiny a kultura islámských zemí (N; 7105T014; 7105T014; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku (B; 7105R078; 7105R078; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (D; 7105V015; 7105V015; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Dějiny antické civilizace (B; 7105R088; 7105R088; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Dějiny antické civilizace (N; 7105T088; 7105T088; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Dějiny antické civilizace (N; 7105T088; 7105T088; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Dějiny antického starověku (D; 7105V016; 7105V016; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Dějiny antického starověku (D; 7105V016; 7105V016; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Dějiny české literatury a teorie literatury (D; 7310V203; 7310V203; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Dějiny české literatury a teorie literatury (D; 7310V203; 7310V203; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Dějiny umění (B; 8109R002; 8109R002; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Dějiny umění (B; 8109R002; 8109R002; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Dějiny umění (M; 8109T002; 8109T002; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Dějiny umění (M; 8109T002; 8109T002; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Dějiny umění (N; 8109T002; 8109T002; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Dějiny výtvarného umění (D; 8101V001; 8101V001; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Řecká antická filologie (B; 7310R341; 7310R341; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Řecká antická filologie (N; 7310T341; 7310T341; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Egyptologie (D; 7105V018; 7105V018; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Egyptologie (M; 7105T018; 7105T018; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Egyptologie (N; 7105T018; 7105T018; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Egyptology (D; 7105V018; 7105V018; 3 years; FF; en; P,K; 1branch)
of English and American Literature (D; 7310V003; 7310V003; 3 years; FF; en; P,K; 1branch)
of English Language and Linguistics (N; 7310T008; 7310T008; 2 years; FF; en; P; 1branch)
of English Language and Linguistics (N; 7310T008; 7310T008; 2 years; FF; en; P; 2branch)
of English Language (D; 7310V008; 7310V008; 3 years; FF; en; P,K; 1branch)
of English Language (D; 7310V008; 7310V008; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)
of České dějiny (D; 7105V012; 7105V012; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of České dějiny (D; 7105V012; 7105V012; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Český jazyk - specializační studium (N; 7310T316; 7310T316; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Český jazyk - specializační studium (N; 7310T316; 7310T316; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Český jazyk a literatura (B; 7310R033; 7310R033; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Český jazyk a literatura (B; 7310R033; 7310R033; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Český jazyk a literatura (M; 7310T033; 7310T033; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Český jazyk a literatura (M; 7310T033; 7310T033; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Český jazyk a literatura (N; 7310T033; 7310T033; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Český jazyk a literatura (N; 7310T033; 7310T033; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Český jazyk (D; 7310V032; 7310V032; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Český jazyk (D; 7310V032; 7310V032; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Estetika (B; 8109R005; 8109R005; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Estetika (B; 8109R005; 8109R005; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Estetika (D; 8109V005; 8109V005; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Estetika (M; 8109T005; 8109T005; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Estetika (M; 8109T005; 8109T005; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Estetika (N; 8109T005; 8109T005; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Estetika (N; 8109T005; 8109T005; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Čeština pro cizince (B; 7310R040; 7310R040; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Čeština pro cizince (M; 7310T040; 7310T040; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Čeština pro cizince (N; 7310T040; 7310T040; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Čeština v komunikaci neslyšících (B; 7310R041; 7310R041; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Čeština v komunikaci neslyšících (B; 7310R041; 7310R041; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Řečtina (M; 7310T156; 7310T156; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Etnologie (B; 7105R019; 7105R019; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Etnologie (B; 7105R019; 7105R019; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Etnologie (D; 7105V019; 7105V019; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Etnologie (M; 7105T019; 7105T019; 5 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Etnologie (M; 7105T019; 7105T019; 5 years; FF; cs; P,K; 2branch)
of Etnologie (N; 7105T019; 7105T019; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Etnologie (N; 7105T019; 7105T019; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Etnologie se specializací indonesistika (B; 7105R077; 7105R077; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Etnologie se specializací vietnamistika (B; 7105R054; 7105R054; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Film Studies (D; 8104V003; 8104V003; 3 years; FF; en; P,K; 1branch)
of Filmová studia (B; 8104R017; 8104R017; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Filmová studia (B; 8104R017; 8104R017; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Filmová studia (N; 8104T017; 8104T017; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Filmová studia (N; 8104T017; 8104T017; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Filmová věda (D; 8104V003; 8104V003; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Filmová věda (M; 8104T003; 8104T003; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Filmová věda (M; 8104T003; 8104T003; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Filozofie (B; 6101R004; 6101R004; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Filozofie (B; 6101R004; 6101R004; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Filozofie (D; 6101V004; 6101V004; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Filozofie (D; 6101V004; 6101V004; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Filozofie (M; 6101T004; 6101T004; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Filozofie (M; 6101T004; 6101T004; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Filozofie (N; 6101T004; 6101T004; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Filozofie (N; 6101T004; 6101T004; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Finská filologie (N; 7310T345; 7310T345; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Finská studia (B; 7310R298; 7310R298; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Finština (M; 7310T049; 7310T049; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Finština (M; 7310T049; 7310T049; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Fonetika (B; 7310R050; 7310R050; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Fonetika (D; 7310V050; 7310V050; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Fonetika (D; 7310V050; 7310V050; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Fonetika (M; 7310T050; 7310T050; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Fonetika (N; 7310T050; 7310T050; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Fonetika (N; 7310T050; 7310T050; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Francouzská filologie (B; 7310R051; 7310R051; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Francouzská filologie (B; 7310R051; 7310R051; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Francouzská filologie (N; 7310T051; 7310T051; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Francouzská filologie (N; 7310T051; 7310T051; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Francouzština (M; 7310T057; 7310T057; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Francouzština (M; 7310T057; 7310T057; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Francouzština pro mezikulturní komunikaci (B; 7310R287; 7310R287; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of General and Comparative Literature (D; 7310V214; 7310V214; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)
of General Linguistics (D; 7310V116; 7310V116; 3 years; FF; en; P,K; 1branch)
of Germánské jazyky a literatury (D; 7310V245; 7310V245; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Germánské jazyky (D; 7310V060; 7310V060; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Germánské literatury (D; 7310V204; 7310V204; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Geschichte der tschechischen Literatur und der Literaturtheorie (D; 7310V203; 7310V203; 3 years; FF; de; P,K; 1branch)
of Hebraistika (B; 7310R061; 7310R061; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Hebraistika (M; 7310T061; 7310T061; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Hebraistika (M; 7310T061; 7310T061; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Hebraistika (N; 7310T061; 7310T061; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Hebraistika (N; 7310T061; 7310T061; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Hispanistika (B; 7310R259; 7310R259; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Hispanistika (B; 7310R259; 7310R259; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Hispanistika (N; 7310T259; 7310T259; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Hispanistika (N; 7310T259; 7310T259; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Historie - české dějiny v evropském kontextu (N; 7105T082; 7105T082; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Historie - české dějiny v evropském kontextu (N; 7105T082; 7105T082; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Historie - evropská studia (B; 7105R075; 7105R075; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Historie - evropská studia (B; 7105R075; 7105R075; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Historie - hospodářské a sociální dějiny (N; 7105T083; 7105T083; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Historie - hospodářské a sociální dějiny (N; 7105T083; 7105T083; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Historie - obecné dějiny (N; 7105T026; 7105T026; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Historie - obecné dějiny (N; 7105T026; 7105T026; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Historie (B; 7105R021; 7105R021; 3 years; FF; cs; K; 1branch)
of Historie (B; 7105R021; 7105R021; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Historie (B; 7105R021; 7105R021; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Historie (M; 7105T021; 7105T021; 5 years; FF; cs; P,K; 2branch)
of Historie (N; 7105T021; 7105T021; 2 years; FF; cs; K; 1branch)
of Historie (N; 7105T021; 7105T021; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Historie/obecné dějiny (D; 7105V026; 7105V026; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Historie/obecné dějiny (D; 7105V026; 7105V026; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of History - General History (N; 7105T026; 7105T026; 2 years; FF; en; P; 1branch)
of History - General History (N; 7105T026; 7105T026; 2 years; FF; en; P; 2branch)
of History of Czech Literature and Literary Theory (D; 7310V203; 7310V203; 3 years; FF; en; P,K; 1branch)
of History of Czech Literature and Literary Theory (D; 7310V203; 7310V203; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)
of History/General History (D; 7105V026; 7105V026; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)
of Hudební věda (B; 8102R003; 8102R003; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Hudební věda (B; 8102R003; 8102R003; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Hudební věda (D; 8102V003; 8102V003; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Hudební věda (M; 8102T003; 8102T003; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Hudební věda (N; 8102T003; 8102T003; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Hudební věda (N; 8102T003; 8102T003; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Ibero-American Studies (D; 7105V031; 7105V031; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)
of Iberoamerická kultura (B; 7310R260; 7310R260; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Iberoamerikanistika - dějiny Latinské Ameriky (N; 7105T049; 7105T049; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Iberoamerikanistika (D; 7105V031; 7105V031; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Iberoamerikanistika (D; 7105V031; 7105V031; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Iberoamerikanistika (N; 7105T031; 7105T031; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Židovská studia (N; 6702T043; 6702T043; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Indologie (B; 7310R065; 7310R065; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Indologie (B; 7310R065; 7310R065; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Indologie (indická studia) se specializací bengálština, hindština, sanskrt, tamilština (M; 7310T208; 7310T208; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Indologie (N; 7310T065; 7310T065; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Indologie (N; 7310T065; 7310T065; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Indonesistika (B; 7310R226; 7310R226; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Informační studia a knihovnictví (N; 7201T001; 7201T001; 2 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Íránistika (B; 7310R067; 7310R067; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Italianistika (B; 7310R285; 7310R285; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Italianistika (B; 7310R285; 7310R285; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Italianistika (N; 7310T285; 7310T285; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Italianistika (N; 7310T285; 7310T285; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Italština (M; 7310T073; 7310T073; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Italština (M; 7310T073; 7310T073; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Japonská studia (B; 7310R234; 7310R234; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Japonská studia (N; 7310T234; 7310T234; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Japonská studia (N; 7310T234; 7310T234; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Jazyky zemí Asie a Afriky (D; 7310V078; 7310V078; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Jihovýchodoevropská studia (B; 7310R263; 7310R263; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Jihovýchodoevropská studia (B; 7310R263; 7310R263; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Jihovýchodoevropská studia (N; 7310T263; 7310T263; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Jihovýchodoevropská studia (N; 7310T263; 7310T263; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Klasická archeologie (B; 7105R032; 7105R032; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Klasická archeologie (B; 7105R032; 7105R032; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Klasická archeologie (D; 7105V032; 7105V032; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Klasická archeologie (M; 7105T032; 7105T032; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Klasická archeologie (M; 7105T032; 7105T032; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Klasická archeologie (N; 7105T032; 7105T032; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Klasická archeologie (N; 7105T032; 7105T032; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Klasická filologie (D; 7310V079; 7310V079; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Klasická filologie (D; 7310V079; 7310V079; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Klinická psychologie (D; 7701V001; 7701V001; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Klínopis (N; 7310T082; 7310T082; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Komparatistika (M; 8109T007; 8109T007; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Komparatistika (N; 8109T007; 8109T007; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Komparatistika (N; 8109T007; 8109T007; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Koreanistika (B; 7310R083; 7310R083; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Koreanistika (B; 7310R083; 7310R083; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Koreanistika (M; 7310T083; 7310T083; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Koreanistika (N; 7310T083; 7310T083; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Koreanistika (N; 7310T083; 7310T083; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Kulturologie (B; 8109R008; 8109R008; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Kulturologie (D; 8109V008; 8109V008; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Kulturologie (M; 8109T008; 8109T008; 5 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Kulturologie (M; 8109T008; 8109T008; 5 years; FF; cs; P,K; 2branch)
of Latina (B; 7310R085; 7310R085; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Latina (M; 7310T085; 7310T085; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Latina (N; 7310T085; 7310T085; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Latinská medievistika a novolatinská studia (D; 7310V211; 7310V211; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Latinská medievistika a novolatinská studia (D; 7310V211; 7310V211; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Latinská medievistika (N; 7310T227; 7310T227; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Latinská medievistika (N; 7310T227; 7310T227; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Latinský jazyk a literatura (B; 7310R088; 7310R088; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Latinský jazyk a literatura (N; 7310T088; 7310T088; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of L´histoire - l´histoire générale (N; 7105T026; 7105T026; 2 years; FF; fr; P; 1branch)
of L´histoire - l´histoire générale (N; 7105T026; 7105T026; 2 years; FF; fr; P; 2branch)
of Lingvistika a fonetika (M; 7310T089; 7310T089; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Logika (B; 6101R009; 6101R009; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Logika (B; 6101R009; 6101R009; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Logika (M; 6101T009; 6101T009; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Lusobrazilská studia (N; 7310T342; 7310T342; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Lusobrazilská studia (N; 7310T342; 7310T342; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Maďarština (M; 7310T094; 7310T094; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Matematická lingvistika (D; 1103V012; 1103V012; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Medieval and Neo-Latin Studies (D; 7310V211; 7310V211; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)
of Mezikulturní komunikace čeština - němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch - Deutsch (B; 7310R360; 7310R360; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch (B; 7310R360; 7310R360; 3 years; FF; de; P; 1branch)
of Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - angličtina (B; 7310R305; 7310R305; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - francouzština (B; 7310R306; 7310R306; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - němčina (B; 7310R307; 7310R307; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - ruština (B; 7310R308; 7310R308; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - španělština (B; 7310R309; 7310R309; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Modern Economic and Social History (D; 7105V072; 7105V072; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)
of Moderní hospodářské a sociální dějiny (D; 7105V072; 7105V072; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Moderní hospodářské a sociální dějiny (D; 7105V072; 7105V072; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Mongolistika (B; 7310R099; 7310R099; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Mongolistika (B; 7310R099; 7310R099; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Mongolistika (M; 7310T099; 7310T099; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Mongolistika (N; 7310T099; 7310T099; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Mongolistika (N; 7310T099; 7310T099; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Musicology (D; 8102V003; 8102V003; 3 years; FF; en; P,K; 1branch)
of Musikwissenschaft (D; 8102V003; 8102V003; 3 years; FF; de; P,K; 1branch)
of Nizozemský jazyk a literatura (B; 7310R109; 7310R109; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Nizozemský jazyk a literatura (B; 7310R109; 7310R109; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Nizozemský jazyk a literatura (N; 7310T109; 7310T109; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Nizozemský jazyk a literatura (N; 7310T109; 7310T109; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Nizozemština (M; 7310T110; 7310T110; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Nizozemština (M; 7310T110; 7310T110; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Německý jazyk a literatura (B; 7310R106; 7310R106; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Německý jazyk a literatura (B; 7310R106; 7310R106; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Německý jazyk a literatura (N; 7310T106; 7310T106; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Německý jazyk a literatura (N; 7310T106; 7310T106; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Němčina (M; 7310T100; 7310T100; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Němčina (M; 7310T100; 7310T100; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Němčina pro mezikulturní komunikaci (B; 7310R288; 7310R288; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Norská studia (B; 7310R252; 7310R252; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Norština (M; 7310T112; 7310T112; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Novořecká filologie (B; 7310R340; 7310R340; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Novořecká filologie (N; 7310T340; 7310T340; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Novořečtina (B; 7310R114; 7310R114; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) (D; 7310V214; 7310V214; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) (D; 7310V214; 7310V214; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Obecná jazykověda (B; 7310R115; 7310R115; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Obecná lingvistika (B; 7310R116; 7310R116; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Obecná lingvistika (D; 7310V116; 7310V116; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Obecná lingvistika (N; 7310T116; 7310T116; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Obecná psychologie (D; 7701V002; 7701V002; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Pedagogika (B; 7501R008; 7501R008; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Pedagogika (B; 7501R008; 7501R008; 3 years; FF; cs; P,K; 2branch)
of Pedagogika (D; 7501V008; 7501V008; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Pedagogika (M; 7501T008; 7501T008; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Pedagogika (M; 7501T008; 7501T008; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Pedagogika (N; 7501T008; 7501T008; 2 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Pedagogika (N; 7501T008; 7501T008; 2 years; FF; cs; P,K; 2branch)
of Překladatelství a tlumočnictví - angličtina (M; 7310T197; 7310T197; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Překladatelství a tlumočnictví - francouzština (M; 7310T198; 7310T198; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Překladatelství a tlumočnictví - němčina (M; 7310T199; 7310T199; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Překladatelství a tlumočnictví - ruština (M; 7310T200; 7310T200; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Překladatelství a tlumočnictví - španělština (M; 7310T201; 7310T201; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Překladatelství: čeština - angličtina (N; 7310T270; 7310T270; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Překladatelství: čeština - francouzština (N; 7310T271; 7310T271; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Překladatelství: čeština - němčina (N; 7310T272; 7310T272; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Překladatelství: čeština - ruština (N; 7310T273; 7310T273; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Překladatelství: čeština - španělština (N; 7310T274; 7310T274; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Philosophy (D; 6101V004; 6101V004; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)
of Phonetics (D; 7310V050; 7310V050; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)
of Phonétique (D; 7310V050; 7310V050; 3 years; FF; fr; P,K; 1branch)
of Politické teorie a současné dějiny (N; 6701T017; 6701T017; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Politické teorie (N; 6701T024; 6701T024; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Politologie (B; 6701R008; 6701R008; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Politologie (B; 6701R008; 6701R008; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Politologie (M; 6701T008; 6701T008; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Politologie (M; 6701T008; 6701T008; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Pomocné vědy historické (D; 7105V043; 7105V043; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Portugalistika (B; 7310R312; 7310R312; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Portugalistika (B; 7310R312; 7310R312; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Portugalština (M; 7310T131; 7310T131; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Portugalština (M; 7310T131; 7310T131; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Pravěká a raně středověká archeologie (B; 7105R044; 7105R044; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Pravěká a raně středověká archeologie (N; 7105T044; 7105T044; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Pravěká a středověká archeologie (D; 7105V059; 7105V059; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Psychologie (M; 7701T005; 7701T005; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Psychologie (M; 7701T005; 7701T005; 5 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Psychologie práce a organizace (D; 7701V008; 7701V008; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Religionistika (B; 6101R014; 6101R014; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Religionistika (B; 6101R014; 6101R014; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Religionistika (D; 6101V014; 6101V014; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Religionistika (D; 6101V014; 6101V014; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Religionistika (M; 6101T014; 6101T014; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Religionistika (N; 6101T014; 6101T014; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Religionistika (N; 6101T014; 6101T014; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Religious Studies (D; 6101V014; 6101V014; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)
of Romance Languages (D; 7310V137; 7310V137; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)
of Romance Literatures (D; 7310V139; 7310V139; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)
of Románské jazyky (D; 7310V137; 7310V137; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Románské jazyky (D; 7310V137; 7310V137; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Románské literatury (D; 7310V139; 7310V139; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Románské literatury (D; 7310V139; 7310V139; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Romistika (B; 7310R215; 7310R215; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Romistika (B; 7310R215; 7310R215; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Romistika (M; 7310T215; 7310T215; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Romistika (N; 7310T215; 7310T215; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Romistika (N; 7310T215; 7310T215; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Rumunština (M; 7310T142; 7310T142; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Rumunština (M; 7310T142; 7310T142; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Ruský jazyk a literatura (B; 7310R151; 7310R151; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Ruský jazyk a literatura (N; 7310T151; 7310T151; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Ruština pro mezikulturní komunikaci (B; 7310R289; 7310R289; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Sinologie (B; 7310R159; 7310R159; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Sinologie (B; 7310R159; 7310R159; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Sinologie (M; 7310T159; 7310T159; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Sinologie (N; 7310T159; 7310T159; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Skandinavistika (N; 7310T254; 7310T254; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Skandinavistika (N; 7310T254; 7310T254; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Slavistická studia se specializací bulharistika, kroatistika, makedonistika, polonistika, serbistika, slavistika všeobecná a srovnávací, slovenistika, sorabistika (M; 7310T224; 7310T224; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Slavjanskije filologii (D; 7310V325; 7310V325; 4 years; FF; ru; P,K; 1branch)
of Slavjanskije litěratury (D; 7310V163; 7310V163; 4 years; FF; ru; P,K; 1branch)
of Slovakistika (M; 7310T161; 7310T161; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Slovanské filologie (D; 7310V325; 7310V325; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Slovanské filologie (D; 7310V325; 7310V325; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Slovanské literatury (D; 7310V163; 7310V163; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Slovanské literatury (D; 7310V163; 7310V163; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Sociální pedagogika (N; 7502T011; 7502T011; 2 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Sociální psychologie (D; 7701V010; 7701V010; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Sociologie (B; 6703R004; 6703R004; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Sociologie (M; 6703T004; 6703T004; 5 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Sociologie (M; 6703T004; 6703T004; 5 years; FF; cs; P,K; 2branch)
of Španělština (M; 7310T175; 7310T175; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Španělština (M; 7310T175; 7310T175; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of Španělština pro mezikulturní komunikaci (B; 7310R290; 7310R290; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Srovnávací jazykověda (B; 7310R219; 7310R219; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Srovnávací jazykověda (N; 7310T219; 7310T219; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Starořečtina (B; 7310R247; 7310R247; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Starořečtina (N; 7310T247; 7310T247; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Středoevropská studia (B; 7310R262; 7310R262; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Středoevropská studia (B; 7310R262; 7310R262; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Středoevropská studia (N; 7310T262; 7310T262; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Studia nových médií (N; 7201T009; 7201T009; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Studia nových médií (N; 7201T009; 7201T009; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Švédská studia (B; 7310R253; 7310R253; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Švédština (M; 7310T177; 7310T177; 5 years; FF; cs; P; 2branch)
of TEMA - European Societies: Identity and Development / Sociétés européennes: identité et développement (N; 7105T089; 7105T089; 2 years; FF; en; P; 1branch)
of TEMA - European Societies: Identity and Development / Sociétés européennes: identité et développement (N; 7105T089; 7105T089; 2 years; FF; fr; P; 1branch)
of TEMA - Evropské společnosti: identita a vývoj (N; 7105T089; 7105T089; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (D; 8106V005; 8106V005; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Tibetan Studies (N; 7310T179; 7310T179; 2 years; FF; en; P; 1branch)
of Tibetan Studies (N; 7310T179; 7310T179; 2 years; FF; en; P; 2branch)
of Tibetanistika (N; 7310T179; 7310T179; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Tibetanistika (N; 7310T179; 7310T179; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Tibetanistika (B; 7310R179; 7310R179; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Tibetanistika (B; 7310R179; 7310R179; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Tlumočnictví: čeština - angličtina (N; 7310T275; 7310T275; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Tlumočnictví: čeština - francouzština (N; 7310T276; 7310T276; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Tlumočnictví: čeština - němčina (N; 7310T277; 7310T277; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Tlumočnictví: čeština - ruština (N; 7310T278; 7310T278; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Tlumočnictví: čeština - španělština (N; 7310T279; 7310T279; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Traductologie (D; 7310V180; 7310V180; 3 years; FF; fr; P,K; 1branch)
of Translation Studies (D; 7310V180; 7310V180; 3 years; FF; en; P,K; 1branch)
of Translatologie (D; 7310V180; 7310V180; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Turkologie (B; 7310R220; 7310R220; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Turkologie (N; 7310T220; 7310T220; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (N; 7504T039; 7504T039; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (N; 7504T039; 7504T039; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Učitelství češtiny jako cizího jazyka (N; 7504T315; 7504T315; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Učitelství češtiny jako cizího jazyka (N; 7504T315; 7504T315; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (N; 7504T081; 7504T081; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Učitelství pedagogiky (N; 7501T027; 7501T027; 2 years; FF; cs; P,K; 1branch)
of Veřejná správa a spisová služba (B; 7105R084; 7105R084; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Východoevropská studia (B; 7310R264; 7310R264; 3 years; FF; cs; P; 1branch)
of Východoevropská studia (B; 7310R264; 7310R264; 3 years; FF; cs; P; 2branch)
of Východoevropská studia (N; 7310T264; 7310T264; 2 years; FF; cs; P; 1branch)
of Východoevropská studia (N; 7310T264; 7310T264; 2 years; FF; cs; P; 2branch)
of Východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistika (M; 7310T223; 7310T223; 5 years; FF; cs; P; 1branch)
of Východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistika (M; 7310T223; 7310T223; 5 years; FF; cs; P; 2branch)