text size

Branch guarantors

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové - Branch guarantors

of Clinical and Social Pharmacy (D; 5206V021; 5206V021; 4 years; FaF HK; en; P,K; 1branch)
of Clinical Pharmacy (D; 5206V010; 5206V010; 4 years; FaF HK; en; P,K; 1branch)
of Farmaceutická analýza (D; 5206V018; 5206V018; 4 years; FaF HK; cs; P,K; 1branch)
of Farmaceutická chemie (D; 5206V001; 5206V001; 4 years; FaF HK; cs; P,K; 1branch)
of Farmaceutická technologie (D; 5206V002; 5206V002; 4 years; FaF HK; cs; P,K; 1branch)
of Farmakognosie a toxikologie přírodních látek (D; 5206V020; 5206V020; 4 years; FaF HK; cs; P,K; 1branch)
of Farmakognosie (D; 5206V005; 5206V005; 4 years; FaF HK; cs; P,K; 1branch)
of Farmakologie a toxikologie (D; 5206V007; 5206V007; 4 years; FaF HK; cs; P,K; 1branch)
of Klinická a sociální farmacie (D; 5206V021; 5206V021; 4 years; FaF HK; cs; P,K; 1branch)
of Klinická farmacie (D; 5206V010; 5206V010; 4 years; FaF HK; cs; P,K; 1branch)
of Odborný pracovník v laboratorních metodách (N; 5207T002; 5207T002; 2 years; FaF HK; cs; P,K; 1branch)
of Pharmaceutical Analysis (D; 5206V018; 5206V018; 4 years; FaF HK; en; P,K; 1branch)
of Pharmaceutical Chemistry (D; 5206V001; 5206V001; 4 years; FaF HK; en; P,K; 1branch)
of Pharmaceutical Technology (D; 5206V002; 5206V002; 4 years; FaF HK; en; P,K; 1branch)
of Pharmacognosy and Toxicology of Natural Compounds (D; 5206V020; 5206V020; 4 years; FaF HK; en; P,K; 1branch)
of Pharmacognosy (D; 5206V005; 5206V005; 4 years; FaF HK; en; P,K; 1branch)
of Pharmacology and Toxicology (D; 5206V007; 5206V007; 4 years; FaF HK; en; P,K; 1branch)
of Toxicology of Natural Products (D; 5206V015; 5206V015; 4 years; FaF HK; en; P,K; 1branch)
of Toxikologie přírodních látek (D; 5206V015; 5206V015; 4 years; FaF HK; cs; P,K; 1branch)
of Zdravotní laborant (B; 5345R020; 5345R020; 3 years; FaF HK; cs; P,K; 1branch)