velikost textu

Fakulta humanitních studií

Seznam studijních programů

Kód Název Doba studia Forma studia Počet oborů
N1601 Ekologie a ochrana prostředí 2 roky prezenční 1
N6101 Filozofie 2 roky prezenční 1
N7105 Historické vědy 2 roky prezenční, kombinovaná 1
N7202 Mediální a komunikační studia 2 roky prezenční 1
N6101 Philosophie 2 roky prezenční 2
N6101 Philosophie 2 roky prezenční 1