velikost textu

3. lékařská fakulta

Seznam studijních programů

Kód Název Doba studia Forma studia Počet oborů
P1512 Anthropology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1512 Antropologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1412 Biochemie a patobiochemie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1412 Biochemistry and Pathobiochemistry 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1516 Biologie a patologie buňky 3 roky prezenční, kombinovaná 0
P1516 Biologie a patologie buňky 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P3919 Biomechanics 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P3919 Biomechanika 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1516 Cell Biology and Pathology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1529 Developmental and Cell Biology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5105 Experimental Surgery 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5105 Experimentální chirurgie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5105 Experimentální chirurgie 3 roky prezenční, kombinovaná 0
P5208 Farmakologie a toxikologie 3 roky prezenční, kombinovaná 0
P5208 Farmakologie a toxikologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5106 Fyziologie a patofyziologie člověka 3 roky prezenční, kombinovaná 0
P5106 Fyziologie a patofyziologie člověka 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5106 Human Physiology and Pathophysiology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1517 Immunology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1517 Imunologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5110 Lékařská biofyzika 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5110 Medical Biophysics 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1519 Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5108 Neurosciences 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5108 Neurovědy 3 roky prezenční, kombinovaná 0
P5108 Neurovědy 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5208 Pharmacology and Toxicology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5109 Preventive Medicine 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5109 Preventivní medicína 3 roky prezenční, kombinovaná 0
P5109 Preventivní medicína 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1529 Vývojová a buněčná biologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0