velikost textu

Přírodovědecká fakulta

Seznam studijních programů

Kód Název Doba studia Forma studia Počet oborů
B1406 Biochemie 3 roky prezenční 1
B1406 Biochemistry 3 roky prezenční 1
B3967 Bioinformatics 3 roky prezenční 1
B3967 Bioinformatika 3 roky prezenční 1
B1501 Biologie 3 roky prezenční 3
B1501 Biology 3 roky prezenční 2
B1303 Demografie 3 roky prezenční 3
B1303 Demography 3 roky prezenční 3
B1601 Ecology and Environmental Protection 3 roky prezenční 1
B1601 Ekologie a ochrana prostředí 3 roky prezenční 1
B1301 Geografie 3 roky prezenční 5
B1201 Geologie 3 roky prezenční 7
B1201 Geology 3 roky prezenční 3
B3975 Hydrologie a hydrogeologie 3 roky prezenční 1
B1407 Chemie 3 roky prezenční 7
B1407 Chemistry 3 roky prezenční 6
B1413 Klinická a toxikologická analýza 3 roky prezenční 1
B3912 Special Chemical and Biological Programmes 3 roky prezenční 1
B3912 Speciální chemicko-biologické obory 3 roky prezenční 1
B3976 Vědy o Zemi 3 roky prezenční 1