YMFHV19 - FILOZOFIE V KONTEXTU HUMANITNÍCH VĚD 2019

Studijní obor

Německá a francouzská filozofie

Části státní závěrečné zkoušky

  1. Základní teoretické pojmy filosofické antropologie
  2. Dějiny estetických idejí
  3. Fenomenologická filosofie

    nebo Teorie literárního textu

    nebo Politická filosofie a epistemologie

  4. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

TODO...

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Obhajoba diplomové práce

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YMFH004Estetika I.2/05Zk1
YMFH008Estetika II.2/05Zk1
YMFH003Etika a morální filosofie2/05Zk1
YMFH006Filosofické tematizace člověka I.2/05Zk1
YMFH010Filosofické tematizace člověka II.2/05Zk1
YMFH001Politická filosofie I.2/05Zk1
YMFH007Politická filosofie II.2/05Zk1
YMFH002Zrod vědy2/05Zk1
YMFH005Člověk jako bytost řeči a poznání I.2/05Zk1
YMFH009Člověk jako bytost řeči a poznání II.2/05Zk1
YMFH013Diplomní seminář I.0/25Z2
YMFH014Diplomní seminář II.0/25Z2
YMFH012Kolokvium0/25Z2
YMFH011Seminar on Translation0/25Z2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 70

Povinně volitelné předměty - skupina 1

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YMFH015Fenomenologie I.2/05Zk0
YMFH016Fenomenologie II.2/05Zk0
YMFH017Fenomenologie III.2/05Zk0
YMFH018Fenomenologie IV.2/05Zk0
YMFH019Literatura I.2/05Z0
YMFH020Literatura II.2/05Zk0
YMFH021Literatura III.1/15Z0
YMFH022Literatura IV.2/05Zk0
YMFH023Filosofická antropologie I.2/05Zk0
YMFH024Filosofická antropologie II.2/05Zk0
YMFH025Filosofická antropologie III.2/05Zk0

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 1: 20

Povinně volitelné předměty - skupina 2

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YMFH026Četba I.0/25Z0
YMFH027Četba II.0/25Z0
YMFH028Četba III.0/25Z0
YMFH029Četba IV.2/05Z0
YMFH030Četba V.0/25Z0

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 2: 10

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Základní teoretické pojmy filosofické antropologie

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YMFH006Filosofické tematizace člověka I.2/05Zk1
YMFH010Filosofické tematizace člověka II.2/05Zk1

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 10

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Dějiny estetických idejí

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YMFH004Estetika I.2/05Zk1
YMFH008Estetika II.2/05Zk1

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 10

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Fenomenologická filosofie

nebo Teorie literárního textu

nebo Politická filosofie a epistemologie

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 100

Tato hodnota činí 83% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky

Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)