YMDMEK19 - DĚJINY MODERNÍ EVROPSKÉ KULTURY prez 2019

Studijní obor

Evropské kulturní a duchovní dějiny

Části státní závěrečné zkoušky

  1. Dějiny evropské kultury a vzdělanosti
  2. Náboženské dějiny Evropy
  3. Vizuální kultura v evropské historii
  4. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

TODO...

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Obhajoba diplomové práce

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMKDE001Dějiny evropské kultury a vzdělanosti I.2/0, 2/04, 4Z, Zk1
NYMD006Dějiny evropské vzdělanosti I.2/0Zk
NYMD011Dějiny evropské vzdělanosti II.2/0Zk
NYMD017Dějiny evropské vzdělanosti III.2/0Zk
NYMD022Dějiny evropské vzdělanosti IV.2/0Zk
YMKDE003Náboženské dějiny Evropy I.2/0, 2/04, 4Z, Zk1
NYMD005Evropská duchovní kultura I.2/0Zk
NYMD010Evropská duchovní kultura II.2/0Zk
NYMD016Evropská duchovní kultura III.2/0Zk
NYMD021Evropská duchovní kultura IV.2/0Zk
YMKDE010Proseminář kulturních dějin0/1, 0/12, 2Z, Z1
YMKDE007Seminář k dějinám evropské kultury a vzdělanosti0/1, 0/12, 2Z, Z1
KYMKDE001Dějiny evropské kultury a vzdělanosti I.2/0, 2/0Z, Zk
YMKDE009Seminář k vizuální kultuře Evropy0/1, 0/12, 2Z, Z1
KYMKDE005Vizuální kultura v evropské historii I.2/0, 2/0Z, Zk
YMKDE005Vizuální kultura v evropské historii I.2/0, 2/04, 4Z, Zk1
NYMD004Evropská vizuální kultura I.2/0Zk
NYMD009Evropská vizuální kultura II.2/0Zk
NYMD015Evropská vizuální kultura III.2/0Zk
NYMD020Evropská vizuální kultura IV.2/0Zk
YMKDE011Diplomní seminář kulturních dějin0/1, 0/12, 2Z, Z2
YMKDE002Dějiny evropské kultury a vzdělanosti II.2/0, 2/04, 4Z, Zk2
NYMD006Dějiny evropské vzdělanosti I.2/0Zk
NYMD011Dějiny evropské vzdělanosti II.2/0Zk
NYMD017Dějiny evropské vzdělanosti III.2/0Zk
NYMD022Dějiny evropské vzdělanosti IV.2/0Zk
YMKDE004Náboženské dějiny Evropy II.2/0, 2/04, 4Z, Zk2
NYMD005Evropská duchovní kultura I.2/0Zk
NYMD010Evropská duchovní kultura II.2/0Zk
NYMD016Evropská duchovní kultura III.2/0Zk
NYMD021Evropská duchovní kultura IV.2/0Zk
YMKDE008Seminář k náboženským dějinám Evropy0/1, 0/12, 2Z, Z2
KYMKDE003Náboženské dějiny Evropy I.2/0, 2/0Z, Zk
YMKDE006Vizuální kultura v evropské historii II.2/0, 2/04, 4Z, Zk2
NYMD004Evropská vizuální kultura I.2/0Zk
NYMD009Evropská vizuální kultura II.2/0Zk
NYMD015Evropská vizuální kultura III.2/0Zk
NYMD020Evropská vizuální kultura IV.2/0Zk

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 68

Povinně volitelné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMKDE012Knižní kultura novověku2/0, 2/02, 3Z, Zk0
YMKDE013Křesťanství2/0, 2/02, 3Z, Zk0
YMKDE014Islám2/0, 2/02, 3Z, Zk0
YMKDE015Dějiny idejí: Evropa, národ, svět2/03Zk0
YMKDE016Dějiny pojmů a idejí2/03Zk0
YMKDE017Teorie kulturní evoluce a dějin kultury2/03Zk0
YMKDE018Europäische Kultur der Gegenwart und ihre historische Dimension0/2, 0/22, 2Z, Z0
YMKDE019Staroseverské představy o duši a těle2/0, 2/02, 3Z, Zk0
NYMD050Staroseverské představy o duši a těle2/0KZ
YMKDE020Dějiny moderní vědy2/0, 2/02, 3Z, Zk0
YMKDE021Vybrané problémy dějin univerzit2/0, 2/02, 3Z, Zk0
YMKDE022Architektura v kontextu evropské tradice2/0, 2/02, 3Z, Zk0
YMKDE023Kapitoly z dějin dějepisectví2/0, 0/23, 2Zk, Z0
YMKDE024Kapitoly z dějin sociologie2/0, 2/02, 3Z, Zk0
YMKDE025Kapitoly z dějin archeologie2/03Zk0
YMKDE026Vybrané otázky z archeologie Evropy1/12Zk0
YMKDE027Archeologický výzkum novověku a moderní společnosti1/13Zk0
YMKDE028Hmotné kulturní dědictví1/1, 1/12, 2Z, Zk0
YMKDE029Evropská sakrální architektura2/0, 1/12, 2Z, Zk0
YMKDE030Památková péče1/1, 1/12, 2Z, Zk0
YMKDE031Terénní exkurze0/26 [HS]2Z0
YMKDE032Archeologický terénní výzkum0/26 [HS]2Z0
YMKDE033Praxe v oblasti správy a ochrany kulturního dědictví0/26 [HS]2Z0

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 40

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Dějiny evropské kultury a vzdělanosti

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMKDE001Dějiny evropské kultury a vzdělanosti I.2/0, 2/04, 4Z, Zk1
NYMD006Dějiny evropské vzdělanosti I.2/0Zk
NYMD011Dějiny evropské vzdělanosti II.2/0Zk
NYMD017Dějiny evropské vzdělanosti III.2/0Zk
NYMD022Dějiny evropské vzdělanosti IV.2/0Zk
YMKDE007Seminář k dějinám evropské kultury a vzdělanosti0/1, 0/12, 2Z, Z1
KYMKDE001Dějiny evropské kultury a vzdělanosti I.2/0, 2/0Z, Zk
YMKDE002Dějiny evropské kultury a vzdělanosti II.2/0, 2/04, 4Z, Zk2
NYMD006Dějiny evropské vzdělanosti I.2/0Zk
NYMD011Dějiny evropské vzdělanosti II.2/0Zk
NYMD017Dějiny evropské vzdělanosti III.2/0Zk
NYMD022Dějiny evropské vzdělanosti IV.2/0Zk

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 20

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Náboženské dějiny Evropy

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMKDE003Náboženské dějiny Evropy I.2/0, 2/04, 4Z, Zk1
NYMD005Evropská duchovní kultura I.2/0Zk
NYMD010Evropská duchovní kultura II.2/0Zk
NYMD016Evropská duchovní kultura III.2/0Zk
NYMD021Evropská duchovní kultura IV.2/0Zk
YMKDE004Náboženské dějiny Evropy II.2/0, 2/04, 4Z, Zk2
NYMD005Evropská duchovní kultura I.2/0Zk
NYMD010Evropská duchovní kultura II.2/0Zk
NYMD016Evropská duchovní kultura III.2/0Zk
NYMD021Evropská duchovní kultura IV.2/0Zk
YMKDE008Seminář k náboženským dějinám Evropy0/1, 0/12, 2Z, Z2
KYMKDE003Náboženské dějiny Evropy I.2/0, 2/0Z, Zk

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 20

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Vizuální kultura v evropské historii

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMKDE009Seminář k vizuální kultuře Evropy0/1, 0/12, 2Z, Z1
KYMKDE005Vizuální kultura v evropské historii I.2/0, 2/0Z, Zk
YMKDE005Vizuální kultura v evropské historii I.2/0, 2/04, 4Z, Zk1
NYMD004Evropská vizuální kultura I.2/0Zk
NYMD009Evropská vizuální kultura II.2/0Zk
NYMD015Evropská vizuální kultura III.2/0Zk
NYMD020Evropská vizuální kultura IV.2/0Zk
YMKDE006Vizuální kultura v evropské historii II.2/0, 2/04, 4Z, Zk2
NYMD004Evropská vizuální kultura I.2/0Zk
NYMD009Evropská vizuální kultura II.2/0Zk
NYMD015Evropská vizuální kultura III.2/0Zk
NYMD020Evropská vizuální kultura IV.2/0Zk

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 20

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 108

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky

Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)