YMASFA19 - ANTROPOLOGICKÁ STUDIA - filosofická antropologie 2019

Studijní obor

Obecná antropologie - integrální studium člověka

Části státní závěrečné zkoušky

  1. Antropologické teorie
  2. Filozofická antropologie
  3. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

TODO...

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Obhajoba diplomové práce

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YMSKA1LS1Antropologický seminář0/36KZ1
YMDS1LSDiplomní seminář I0/23KZ1
YMFA1LS2Filosofická antropologie I. (Novověk)2/05KZ1
YMFA2ZS21Filosofická antropologie II. (19. století)2/05KZ1
YMFA1ZS1Filozofie věd o člověku3/06KZ1
YMSKA1LS10Key texts in anthropology2/06KZ1
YMHA1ZS1Koncepty minulosti3/06KZ1
YMSKA1ZS1Teorie společnosti a kultury3/06KZ1
YMDS2ZSDiplomní seminář II.0/24KZ2
YMDS2LSDiplomní seminář III.0/25KZ2
YMFA2ZS22Filosofická antropologie III. (20. století)2/05KZ2
YMFA2ZS2Obrazy člověka v evropské tradici0/36KZ2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 63

Povinně volitelné předměty - skupina 1

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YMSKA3Hudební antropologie2/05KZ0
YMHA31Paleoantropologie2/05KZ0
YMHA3Rituály a (historická) antropologie2/05KZ0
YMFA3Vybrané otázky filosofické antropologie2/05KZ0

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 1: 15

Povinně volitelné předměty - skupina 2

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YMFA36Biologie a chování člověka2/05KZ0
YMFA38Četba filosofických textů 19. a 20. století0/25KZ0
YMFA35Dějiny a struktura lidské kognice2/05KZ0
YMFA33Filosofie a básnictví0/25KZ0
YMFA34Politická filosofie2/05KZ0
YMFA37Psychofyziologie a neuropsychologie2/04KZ0
YMFA32Romantismus a jeho stín0/25KZ0
YMFA31Souřadnice Cassirerova „animal symbolicum“: umění, fyzika, politika2/05KZ0

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 2: 30

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Antropologické teorie

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YMSKA1LS1Antropologický seminář0/36KZ1
YMFA1ZS1Filozofie věd o člověku3/06KZ1
YMSKA1LS10Key texts in anthropology2/06KZ1
YMHA1ZS1Koncepty minulosti3/06KZ1
YMSKA1ZS1Teorie společnosti a kultury3/06KZ1

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 30

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Filozofická antropologie

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YMFA1LS2Filosofická antropologie I. (Novověk)2/05KZ1
YMFA2ZS21Filosofická antropologie II. (19. století)2/05KZ1
YMFA2ZS22Filosofická antropologie III. (20. století)2/05KZ2
YMFA2ZS2Obrazy člověka v evropské tradici0/36KZ2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 21

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 108

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky

Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)