YMRS2014S - Řízení a supervize - supervize 2014

Studijní obor

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

Části státní závěrečné zkoušky

 1. Portfolio supervizora studentů v sociální oblasti

  nebo Portfolio supervizora studentů ve zdravotní oblasti

  nebo Portfolio supervizora v sociální oblasti

  nebo Portfolio supervizora ve zdravotní oblasti

  nebo Portfolio supervizora v ergoterapii

 2. Metody výzkumu
 3. Práva a potřeby uživatele
 4. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMR04PGLIDílna supervizního rozhovoru0/20 [HS]3Z0
YMR05PGLIModely a metody supervize24/0 [HS]2Z0
YMR01PGBIPraxe supervize I.0/70 [HS]4Z0
YMR04PGBIPraxe supervize II.0/80 [HS]2Z0
PYMR01PGBIPraxe supervize I.0/70 [HS]Z
YMR05PGBIPraxe supervize III.0/40 [HS]5Zk0
PYMR04PGBIPraxe supervize II.0/80 [HS]Z
YMR01VGBISeminář k praxi supervize0/15 [HS]2Z0
YMR06PGLISkupinová intervize a individuální supervize0/10 [HS]2Z0
YMR02PGZISkupinová intervize a vzájemné konzultování0/8 [HS]3Z0
YMR04VGZITechniky supervize0/18 [HS]2Z0
YMR05PGZITýmová supervize0/15 [HS]2Z0
YMR03PGZIVideoanalýza0/15 [HS]2Z0
YMR15POLIDiagnostika organizace8/17 [HS]5Zk1
YMR04POZIDílna komunikace a pozorování0/30 [HS]5KZ1
YMR01POZIEtika pomáhajících profesí20/0 [HS]2Zk1
YMR18POLIEvropské systémy sociální politiky15/0 [HS]4Zk1
YMR14POLIKvalitativní výzkum sociálních a zdravotnických organizací I.6/14 [HS]3Zk1
YMR05POZIKvantitativní metody výzkumu v praxi5/15 [HS]3Zk1
YMR02POZIPersonální management0/20 [HS]4Zk1
YMR06POZIPraktické právo v řízení organizací I.8/10 [HS]2KZ1
YMR03POVISupervize v sociálních a zdravotnických organizacích + povinná práce13/2 [HS]5Zk1
YMR07POVISystémy zdravotní a sociální péče + povinná práce15/0 [HS]5Zk1
YMR17POLIZdravotnické systémy v mezinárodním srovnání7/8 [HS]4KZ1
YMR19POBIDiplomová práce - příprava0/7 [HS]11Z2
PYMR16POBIProjekt diplomové práce0/0 [HS]Z
YMR10POBQDiplomová práce - zpracování0/8 [HS]14Z2
PYMR16POBIProjekt diplomové práce0/0 [HS]Z
YMR09POZIKvalitativní výzkum sociálních a zdravotnických organizací II.8/14 [HS]3Zk2
PYMR14POLIKvalitativní výzkum sociálních a zdravotnických organizací I.6/14 [HS]Zk
YMR16POBIProjekt diplomové práce0/0 [HS]3Z2
YMR10POZIZdravotní a sociální služby z pohledu uživatele18/0 [HS]2Z2
YMR14POZIŘízení kvality služeb6/14 [HS]4Zk2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 108

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 108

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky

Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)