YMHIS13 - HISTORICKÁ SOCIOLOGIE prezenční 2013

Studijní obor

Historická sociologie

Části státní závěrečné zkoušky

  1. Teoretické koncepce historické sociologie
  2. Metody historicko-sociologického výzkumu a analýzy dat
  3. Specializační část státní závěrečné zkoušky
  4. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMH015Analýza kvantitativních dat I.0/22Z1
NYMH515Quantitative Data Analysis I.0/2Z
ZYMH115Analýza kvantitativních dat I. (kombinovaná forma)0/10 [HS]Z
YMH037Analýza veřejného a politického diskurzu2/04Zk1
NYMH537Analysis of Public and Political Discourse2/0Zk
ZYMH137Analýza veřejného a politického diskurzu (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk
YMH035Design kvantitativního výzkumu I.0/22Z1
ZYMH135Design kvantitativního výzkumu I. (kombinovaná forma)0/10 [HS]Z
YMH040Design kvantitativního výzkumu II.0/22Z1
NYMH540Design of Quantitative Research II.0/2Z
PYMH035Design kvantitativního výzkumu I.0/2Z
ZYMH140Design kvantitativního výzkumu II. (kombinovaná forma)0/10 [HS]Z
YMH005Ekonomický systém v historicko-sociologické perspektivě2/04Zk1
ZYMH105Ekonomický systém v historicko-sociologické perspektivě (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk
YMH009Formování národa v procesu evropské modernizace2/04Zk1
NYMH509The Formation of the Nation within the Process of European Modernisation2/0Zk
ZYMH109Formování národa v procesu evropské modernizace (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk
YMH008Grounded Theory0/22Z1
ZYMH108Grounded Theory (kombinovaná forma)0/10 [HS]Z
YMH011Historická sociologie politiky2/04Zk1
NYMH511Historical Sociology of Politics2/0Zk
ZYMH111Historická sociologie politiky (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk
YMH003Historická sociologie vědění, kultury a náboženství2/04Zk1
ZYMH103Historická sociologie vědění, kultury a náboženství (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk
YMH001Historická srovnávací sociologie2/06Zk1
ZYMH101Historická srovnávací sociologie (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk
YMH036Individuální a kolektivní identity v historicko-sociologické perspektivě2/04Zk1
NYMH536Individual and Collective Identities from a Historical Sociological Perspective2/0Zk
ZYMH136Individuální a kolektivní identity v historicko-sociologické perspektivě (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk
YMH013Každodennost v perspektivě historických sociálních věd2/04Zk1
NYMH513The Quotidian from the Perspective of Historical Social Sciences2/0Zk
ZYMH113Každodennost v perspektivě historických sociálních věd (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk
YMH034Kvalitativní metodologie výzkumu – narativní metody a techniky2/04Zk1
ZYMH134Kvalitativní metodologie výzkumu – narativní metody a techniky (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk
YMH004Metodologie historických věd0/22Z1
ZYMH104Metodologie historických věd (kombinovaná forma)0/10 [HS]Z
YMH039Postupy a metody historické práce0/22Z1
NYMH539Procedures and Methods of Historical Research0/2Z
ZYMH139Postupy a metody historické práce (kombinovaná forma)0/10 [HS]Z
YMH047Výzkumné praktikum Diskursivní analýza0/22Z1
NZYMH147Výzkumné praktikum Diskursivní analýza (kombinovaná forma)0/10 [HS]Z
NYMH547The Sociology of Games, Sports and Leisure Activities2/0Zk
YMH033Věda a vědecké poznání z historicko-sociologické perspektivy0/22Z1
ZYMH133Věda a vědecké poznání z historicko-sociologické perspektivy (kombinovaná forma)0/10 [HS]Z
YMH002Četba k historické srovnávací sociologii0/22Z1
KYMH001Historická srovnávací sociologie2/0Zk
ZYMH102Četba k historické srovnávací sociologii (kombinovaná forma)0/10 [HS]Z
YMH0211Analýza kvantitativních dat II.2/04Zk2
PYMH015Analýza kvantitativních dat I.0/2Z
ZYMH1211Analýza kvantitativních dat II. (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk
YMH020Diplomový seminář I.0/410Z2
YMH023Diplomový seminář II.0/410Z2
NYMH523Thesis Seminar II.0/2Z
PYMH020Diplomový seminář I.0/4Z
YMH0222Kolektivní paměť a její výzkum2/04Zk2
NYMH522Collective Memory and Its Research2/0Z
ZYMH1222Kolektivní paměť a její výzkum (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk
YMH019Sociologická data a datové archivy0/22Z2
PYMH015Analýza kvantitativních dat I.0/2Z
PYMH040Design kvantitativního výzkumu II.0/2Z
ZYMH119Sociologická data a datové archivy (kombinovaná forma)0/10 [HS]Z
YMH041Sociologie vývoje a transformace0/22Z2
NYMH541Sociology of Development and Transformation0/2Z
ZYMH141Sociologie vývoje a transformace (kombinovaná forma)0/10 [HS]Z
YMH017Úvod do civilizacionistiky2/06Zk2
PYMH001Historická srovnávací sociologie2/0Zk
ZYMH117Úvod do civilizacionistiky (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk
YMH018Četba k úvodu do civilizacionistiky0/22Z2
KYMH017Úvod do civilizacionistiky2/0Zk
ZYMH118Četba k úvodu do civilizacionistiky (kombinovaná forma)0/10 [HS]Z

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 96

Povinně volitelné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMH027Sociologie her, sportu a volnočasových aktivit2/06Zk2
YMH042Seminář k modernizaci a modernizačním procesům0/22Z2
NYMH142Seminář k modernizaci a modernizačním procesům (kombinovaná forma)0/10 [HS]Z
NYMH542Seminar on Modernisation and Modernisation Processes0/2Z
YMH043Prostoročasová mobilita v historicko-sociologické perspektivě0/22Z2
NYMH143Prostoročasová mobilita v historicko-sociologické perspektivě (kombinovaná forma)0/10 [HS]Z
NYMH543Spatio-Temporal Mobility from an Historical-Sociological Perspective0/2Z
YMH044Teorie sociální změny2/06Zk2
NYMH144Teorie sociální změny (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk
YMH045Sociologie konfliktu, války a terorismu0/22Z2
NYMH145Sociologie konfliktu, války a terorismu (kombinovaná forma)0/10 [HS]Z
NYMH545The Sociology of Conflict, War and Terrorism0/2Z
YMH046Historická sociologie světové politiky a mezinárodních vztahů2/06Zk2

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 8

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 104

Tato hodnota činí 87% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky

Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)