YMEKS09 - ELEKTRONICKÁ KULTURA A SEMIOTIKA 2008

Studijní obor

Elektronická kultura a sémiotika

Části státní závěrečné zkoušky

  1. Sémiotika a lingvistika
  2. Média, komunikace a filosofie
  3. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

TODO...

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Obhajoba diplomové práce

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMM16PPZIAnalytická filosofie jazyka I.2/03Zk1
ZYMM02PPLIAnalytická filosofie jazyka2/0Z
ZYMM07P1M0Analytická filosofie jazyka0/0KZ
ZYMM07P1M1Analytická filosofie jazyka I0/0KZ
YMM20PPLIAnalytická filosofie jazyka II.2/03Zk1
ZYMM02PPLIAnalytická filosofie jazyka2/0Z
ZYMM07P1M0Analytická filosofie jazyka0/0KZ
ZYMM50PSZIAnalytická filosofie jazyka II2/0Zk
YMM11PPLIBarthes a filosofie2/03Zk1
ZYMM51P1M0Barthes a filosofie0/0KZ
YMM040Critical Theory of Media I.1/13Zk1
ZYMM03PPZIKritická teorie médií I.1/1Zk
YMM14PPZIHermeneutika a metodologie humanitních věd I.1/13Zk1
ZYMM03P1M1Hermeneutika a metodologie humanitních věd I0/0KZ
ZYMM03P1M2Hermeneutika a metodologie humanitních věd I0/0KZ
YMM14PPLIHermeneutika a metodologie humanitních věd II.1/13Zk1
ZYMM03P1M2Hermeneutika a metodologie humanitních věd I0/0KZ
ZYMM25PSM1Seminář ke srovnávací teorii médií0/0KZ
ZYMM43PPZIHermeneutika a metodologie humanitních věd II0/0Zk
YMM01PSZIKvality vizuální řeči I.2/03Zk1
ZYMM01P1M0Kvality vizuální řeči0/0KZ
ZYMM01P1M1Kvality vizuální řeči II0/0KZ
ZYMM02P2M1Kvality vizuální řeči II0/0KZ
YMM01PSLIKvality vizuální řeči II.2/03Zk1
ZYMM01P1M1Kvality vizuální řeči II0/0KZ
ZYMM02P2M1Kvality vizuální řeči II0/0KZ
YMM09PPZIMediální právo2/03Zk1
ZYMM45P1M0Mediální právo0/0KZ
YMM09PSLIMediální právo - seminář2/03Zk1
ZYMM45P1M1Mediální právo II0/0KZ
YMM02PPZISociální komunikace I.2/03Z1
ZYMM04P1M0Sociální komunikace0/0KZ
YMM006Sociální komunikace II.2/03Z1
ZYMM04P1M0Sociální komunikace0/0KZ
YMM05PPLIÚvod do sémiotiky2/03KZ1
ZYMM02P1M0Úvod do sémiotiky I0/0KZ
ZYMM02P1M1Úvod do sémiotiky II0/0KZ
YMM041Critical Theory of Media II.1/13Zk2
ZYMM03PPLIKritická teorie médií II.1/1Zk
ZYMM06P1M0Kritická teorie médií0/0KZ
ZYMM11PSZIKritická teorie médií - seminář2/0Zk
YMM40PPZIDějiny sémiotiky2/03Zk2
ZYMM02P1M1Úvod do sémiotiky II0/0KZ
ZYMM21P3M1Dějiny sémiotiky III0/0KZ
YMM54PPZIKomunikace a moc2/03Zk2
YMM58PPLIKomunikace a městský prostor2/03Zk2
YMM04PPLIMédia a filosofie postmoderny I.2/03Zk2
ZYMM05P1M0Média a filosofie postmoderny I0/0KZ
ZYMM05P1M1Média a filosofie postmoderny II0/0KZ
ZYMM06P2M1Média a filosofie postmoderny0/0KZ
YMM41PPZIMédia a filosofie postmoderny II.0/23Zk2
ZYMM05P1M1Média a filosofie postmoderny II0/0KZ
ZYMM23P3M1Média a filosofie postmoderny III0/0KZ
ZYMM23P4M1Média a filosofie postmoderny IV0/0KZ
ZYMM53PSZIMédia a filosofie postmoderny II - seminář0/0Zk
YMM010Seminář k diplomové práci I.1/13Z2
YMM40PSLISeminář k diplomové práci II.0/23Zk2
ZYMM53PSM0Diplomní seminář0/0KZ
YMM60PPLISociální komunikace a teorie systémů2/03Z2
ZYMM04P1M1Sociální komunikace a konstrukce reality0/0KZ
ZYMM07P2M1Sociální komunikace a konstrukce reality II0/0KZ
ZYMM22P3M1Sociální komunikace a konstrukce reality III0/0KZ
YMM47PPZISystémy a média2/03Z2
ZYMM22P4M1Simulace a systémy0/0KZ
ZYMM52P1M0Simulace a systémy0/0KZ
YMM42PPLIZnaková tvorba skutečnosti1/13Zk2
ZYMM24P4M1Znaková tvorba skutečnosti IV0/0KZ
YMM15PPZIMédia a agenturní praxe2/03Zk
ZYMM48P1M0Média a agenturní praxe0/0KZ

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 75

Povinně volitelné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMM45VSLIPraxe v médiích0/03Z0
KYMM01CTM1Critical Theory of Media I.1/1Zk
ZYMM27VSM0Praxe v médiích0/0KZ
ZYMM27VSM1Praxe v médiích0/0KZ
ZYMM45VSZIPraxe v médiích0/0KZ
YMM57VSLIDigitální umění a nová média II.2/03KZ0
YMM08VCZIOdborná recenze0/03KZ0
YMM43PSZIDigitální umění a nová média I.0/23KZ0
YMM15PSLIMédia a práce s textem2/03KZ0
YMM001Média a teorie obrazu2/03Z0
YMM037Dohled a etika2/02Z0
YMM043Média: teorie a praxe argumentace1/13KZ0
YMM045Body as a medium I. - Seminar0/23KZ0
YMM047Advertising the World yet to Come: Communication and Revolution, Evolution, Utopia0/23KZ0
YMM049Divadelná antropológia a semiotika2/02Z0
YMM052Body as a medium II.0/23KZ0
YMM054Úvod do sémiotické práce0/23KZ0
YMM059Philosophy in the mirror of literature0/2 [HS]3KZ0
YMM064Média a manipulace0/23KZ0
YMM065Peirce a sémiotika1/13KZ0
YMM069Úvod do kognitivní lingvistiky2/03Zk0
YMM072Média a kulturní paměť1/13Z0
YMM073Nová média: kyberkultura, společnost a transformace2/03Zk0
YMM074Kyberkultura, kyberpunk a nová média0/23Z0
YMM075Dohled a etika I.2/03Z0
YMM076Dohled a etika II.2/03Z0
YMM077Sémiotika, absence a evoluce1/13KZ0
YMM078Informace - Design - Chytrá města1/13Z0
YMM079Vybrané aspekty nových médií0/23KZ0
YMM15PPZIMédia a agenturní praxe2/03Zk
ZYMM48P1M0Média a agenturní praxe0/0KZ

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 30

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Sémiotika a lingvistika

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMM16PPZIAnalytická filosofie jazyka I.2/03Zk1
ZYMM02PPLIAnalytická filosofie jazyka2/0Z
ZYMM07P1M0Analytická filosofie jazyka0/0KZ
ZYMM07P1M1Analytická filosofie jazyka I0/0KZ
YMM20PPLIAnalytická filosofie jazyka II.2/03Zk1
ZYMM02PPLIAnalytická filosofie jazyka2/0Z
ZYMM07P1M0Analytická filosofie jazyka0/0KZ
ZYMM50PSZIAnalytická filosofie jazyka II2/0Zk
YMM05PPLIÚvod do sémiotiky2/03KZ1
ZYMM02P1M0Úvod do sémiotiky I0/0KZ
ZYMM02P1M1Úvod do sémiotiky II0/0KZ
YMM40PPZIDějiny sémiotiky2/03Zk2
ZYMM02P1M1Úvod do sémiotiky II0/0KZ
ZYMM21P3M1Dějiny sémiotiky III0/0KZ

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 12

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Média, komunikace a filosofie

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMM11PPLIBarthes a filosofie2/03Zk1
ZYMM51P1M0Barthes a filosofie0/0KZ
YMM02PPZISociální komunikace I.2/03Z1
ZYMM04P1M0Sociální komunikace0/0KZ
YMM006Sociální komunikace II.2/03Z1
ZYMM04P1M0Sociální komunikace0/0KZ
YMM54PPZIKomunikace a moc2/03Zk2
YMM58PPLIKomunikace a městský prostor2/03Zk2
YMM04PPLIMédia a filosofie postmoderny I.2/03Zk2
ZYMM05P1M0Média a filosofie postmoderny I0/0KZ
ZYMM05P1M1Média a filosofie postmoderny II0/0KZ
ZYMM06P2M1Média a filosofie postmoderny0/0KZ
YMM41PPZIMédia a filosofie postmoderny II.0/23Zk2
ZYMM05P1M1Média a filosofie postmoderny II0/0KZ
ZYMM23P3M1Média a filosofie postmoderny III0/0KZ
ZYMM23P4M1Média a filosofie postmoderny IV0/0KZ
ZYMM53PSZIMédia a filosofie postmoderny II - seminář0/0Zk
YMM60PPLISociální komunikace a teorie systémů2/03Z2
ZYMM04P1M1Sociální komunikace a konstrukce reality0/0KZ
ZYMM07P2M1Sociální komunikace a konstrukce reality II0/0KZ
ZYMM22P3M1Sociální komunikace a konstrukce reality III0/0KZ
YMM47PPZISystémy a média2/03Z2
ZYMM22P4M1Simulace a systémy0/0KZ
ZYMM52P1M0Simulace a systémy0/0KZ

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 27

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 105

Tato hodnota činí 88% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky

Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)