YBSHVK18 - STUDIUM HUMANITNÍ VZDĚLANOSTI kombinovaní/distanční 2018

Studijní obor

Studium humanitní vzdělanosti

Části státní závěrečné zkoušky

  1. Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě
  2. Filosofie v kontextu humanitních věd
  3. Evropské dějiny v kontextech
  4. Obhajoba bakalářské práce

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

TODO...

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Obhajoba bakalářské práce

Počet kreditů nutných pro konání: 180

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YBSA003Proseminář k akademickým dovednostem0/25KZ1
YBFA004Proseminář k interpretaci textu (kombinovaná forma)0/10 [HS]5KZ1
ZYBF001Proseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF002Proseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF003Proseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF015Proseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1000CIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1000LIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1000ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1001LIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1001ZIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1002ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1003LIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1003ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1004LIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1004ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1005ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1006ZIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1007ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1008LIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1008ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1009ZIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1010LIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1010ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1011ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1012LIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1012ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1013LIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1013ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1015ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1016ZIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1017ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1018ZIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1019ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1020ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1021ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBZF01Proseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYF006BS00Filozofický proseminář0/0KZ
ZYF006BS000Filosofický proseminář0/0KZ
ZYF007BS00Filozofický proseminář0/0KZ
ZYF164BS00Filosofický proseminář0/0KZ
ZYF165BS00Filosofický proseminář0/0KZ
ZYF166BS00Filosofický proseminář0/0KZ
ZYF169BS00Filozofický proseminář0/0KZ
ZYF218BS00Filosofický proseminář0/0KZ
ZYF222BS00Filosofický proseminář0/0KZ
YBEA001Rozprava s rodilým mluvčím0/04Zk1
YBFA001Úvod do filosofie I.2/02Zk1
YBFA002Úvod do filosofie II.2/06Zk1
YBHA001Úvod do historie I.2/02Zk1
YBHA002Úvod do historie II.2/06Zk1
YBSA001Úvod do společenských věd I.2/02Zk1
YBSA002Úvod do společenských věd II.2/06Zk1
YBHA003Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti2/04KZ1
YBEA002Ověření jazykové kompetence0/010Zk2
YBSA004Úvod do společenskovědních metod2/03Zk2
YBDA005Diplomní seminář I.0/25KZ3
YBDA006Diplomní seminář II.0/25KZ3

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 65

Povinně volitelné předměty - skupina 1

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YBSB001Úvod do sociologie2/04Zk0
YBSB002Úvod do sociokulturní antropologie2/04Zk0
YBSB003Úvod do psychologie2/04Zk0
YBSB005Moderní společnosti a sociologické teorie2/04Zk0
YBSB006Sociologie institucí2/04Zk0
YBSB011Sociologie konfliktu2/04Zk0
YBSB016Migrace a postmigrační procesy2/04Zk0
YBSB025Člověk a náboženství I.2/04Zk0
YBSB028Základy etnologie I.2/04Zk0
YBSB032Vývojová psychologie2/04Zk0
YBSB035Evoluční psychologie2/04Zk0
YBSB036Sociální psychologie2/04Zk0
YBSB037Vědeckovýzkumná propedeutika v psychologii2/04Zk0
YBA356Antropologie a prostor2/03KZ0
PY#BANTPV18Úvod do antropologie, Úvod do společenských věd I.
YBAKA01ZPČlověk a náboženství I.2/03KZ0
PY#BANTPV18Úvod do antropologie, Úvod do společenských věd I.
YBA139Cesty k postmoderní antropologii0/23KZ0
PY#BANTPV18Úvod do antropologie, Úvod do společenských věd I.
YBA259Vývojová psychologie I.2/03KZ0
PY#BPSYPV18Úvod do psychologie, Úvod do společenských věd I.
YBAKS05ZPSociologie vědění2/03KZ0
PY#BSOCPV18Úvod do sociologie, Úvod do společenských věd I.
YBA254Evoluční psychologie2/03KZ0
PY#BPSYPV18Úvod do psychologie, Úvod do společenských věd I.
YBA251Vybraná témata současné antropologie2/03KZ0
PY#BANTPV18Úvod do antropologie, Úvod do společenských věd I.
YBA383Klasikové sociokulturní antropologie2/03KZ0
PY#BANTPV18Úvod do antropologie, Úvod do společenských věd I.
YBA258Dary, dluhy, peníze - úvod do ekonomické antropologie0/22KZ0
PY#BANTPV18Úvod do antropologie, Úvod do společenských věd I.
YBA381Ekonomická teorie v kontextech0/23KZ0
PY#BEKOPV18Úvod do ekonomie, Úvod do společenských věd I.
YBA321Hudba židovských komunit0/23KZ0
PY#BANTPV18Úvod do antropologie, Úvod do společenských věd I.
YBA384Migrace a postmigrační procesy0/23KZ0
PYBZB40000Úvod do antropologie2/0Zk
YBA385Mimoevropské hudební kultury2/03KZ0
YBA129Sociologie enviromentálního hnutí2/03KZ0
PY#BSOCPV18Úvod do sociologie, Úvod do společenských věd I.
YBA193Sociologie spotřeby2/03KZ0
PYBZB30000Úvod do sociologie2/0Zk
YBA257Úvod do sociální psychologie2/03KZ0
PY#BPSYPV18Úvod do psychologie, Úvod do společenských věd I.
YBAKA21LIZáklady etnologie2/03KZ0
YBSB004Významní představitelé sociologicého myšlení2/04Zk0
YBSB007Sociologie vědění2/04Zk0
YBSB008Sociální nerovnosti2/04Zk0
YBSB009Sociologie spotřeby2/04Zk0
YBSB010Skupiny, organizace a sociální změna: vybraná témata ze sociologie organizace2/04Zk0
YBSB012Sociologie životního prostředí2/04Zk0
YBSB013Gender a společnost2/04Zk0
YBSB014Sociologie občanské společnosti2/04Zk0
YBSB015Ekonomická teorie v kontextech2/04Zk0
YBSB017Romové a diskurz marginalizace2/04Zk0
YBSB018Subkultury mládeže2/04Zk0
YBSB019Vybraná témata současné antropologie2/04Zk0
YBSB020Mimoevropské hudební kultury I.2/04Zk0
YBSB021Mimoevropské hudební kultury II.2/04Zk0
YBSB022Cesty k postmoderní antropologii2/04Zk0
YBSB023Politiky paměti2/04Zk0
YBSB024Hudba židovských komunit2/04Zk0
YBSB026Dar, dluh, směna2/04Zk0
YBSB027Klasikové sociokulturní anthropologie2/04Zk0
YBSB029Vybrané problémy urbánní antropologie2/04Zk0
YBSB030Politiky identit2/04Zk0
YBSB031Antropologie a prostor2/04Zk0
YBSB033Psychologie celoživotního vývoje2/04Zk0
YBSB034Psychologie osobnosti2/04Zk0
YBSB038Psychofyziologie a neuropsychologie2/04Zk0

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 1: 16

Povinně volitelné předměty - skupina 2

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 2: 16

Povinně volitelné předměty - skupina 3

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YBHB003Vybrané problémy filosofie a teorie dějin2/04Zk0
YBHB010My a oni: Evropa a "evropanství" v raném novověku2/04Zk0
YBHB013Československo 1918-38 v mezinárodním kontextu a jeho historická reflexe2/04Zk0
YBHB019Dějiny kosmologie0/24KZ0
YBHB024Město jako obraz (evropský raný novověk)2/04Zk0
YBHB028Etapy architektonické moderny2/04Zk0
YBHB029Historický proseminář - Úvod do studia dějepisu2/04Zk0
YBHB039Dějiny každodennosti I.2/04Zk0
YBH185My a oni: Evropa a "evropanství" v raném novověku2/03KZ0
YBH113Vnímání uměleckého díla v čase I.2/02KZ0
YBHRZ21ZIDějiny každodennosti0/23KZ0
YBH180Úvod do orální historie a soudobých dějin2/0 [HS]2Z0
YBH201Češi a české země během I. světové války2/02KZ0
YBH202Středověká katedrála2/02KZ0
YBH203Město jako obraz (evropský raný novověk)0/02KZ0
YBH332Papírové dějiny – papírové životy.Moc, veřejnost, individualita a písmo v evropských raněmoderních společnostech (15. - 19. století)0/02KZ0
YBH183Dějiny kosmologie0/23KZ0
YBH186Evropská reformace0/23KZ0
YBK2004ZIEtapy (výtvarné) moderny2/02KZ0
YBHB001Evropská reformace0/24KZ0
YBHB002Čas a vyprávění u Paula Ricoeura0/24KZ0
YBHB004Česká protireformace I.2/04Zk0
YBHB005Česká protireformace II.2/04Zk0
YBHB006Česká a evropská religiozita 19. a 20. století I.2/04Zk0
YBHB007Česká a evropská religiozita 19. a 20. století II.2/04Zk0
YBHB008Náboženství a dějiny muslimských zemí I.2/04Zk0
YBHB009Náboženství a dějiny muslimských zemí II.2/04Zk0
YBHB011Král a jeho dvůr, společnost a intelektuálnové v předrevoluční Francii2/04Zk0
YBHB012Zrození byrokrata: Vzdělání, moc a sociabilita osvícenských úředníků2/04Zk0
YBHB014Československo 1939-47 v mezinárodním kontextu a jeho historická reflexe2/04Zk0
YBHB015Československo 1948-68 v mezinárodním kontextu a jeho historická reflexe2/04Zk0
YBHB016Československo 1969-89 v mezinárodním kontextu a jeho historická reflexe2/04Zk0
YBHB017Dějiny rodiny v evropské společnosti I.2/04Zk0
YBHB018Dějiny rodiny v evropské společnosti II.2/04Zk0
YBHB020Prostor a čas v malbě 19. a 20. století2/04Zk0
YBHB021Vnímání uměleckého díla v čase2/04Zk0
YBHB022Město jako obraz (starověk)2/04Zk0
YBHB023Město jako obraz (evropský středověk)2/04Zk0
YBHB025Město jako obraz (Evropa 19. a 20.století)2/04Zk0
YBHB026Etapy (výtvarné) moderny2/04Zk0
YBHB027Tendence poválečného výtvarného umění2/04Zk0
YBHB030Vybrané problémy českých dějin I.2/04Zk0
YBHB031Vybrané problémy českých dějin II.2/04Zk0
YBHB032Čechy a Anglie2/04Zk0
YBHB033Dějiny peněz2/04Zk0
YBHB034Moderní česko-německé vztahy pohledem historických věd I. (1848 - 1918)2/04Zk0
YBHB035Moderní česko-německé vztahy pohledem historických věd II. (1918 - 1939)2/04Zk0
YBHB036Moderní česko-židovské vztahy pohledem historických věd (1780 - 1939)2/04Zk0
YBHB037Multietnická a multikulturní společnost Československé republiky (1918 - 1939)2/04Zk0
YBHB038"Český" antisemitismus - komparativní pohled (1948 - 1989)2/04Zk0
YBHB040Dějiny každodennosti II.2/04Zk0

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 3: 16

Povinně volitelné předměty - skupina 4

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 4: 9

Povinně volitelné předměty - skupina 5

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 5: 40

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YBSA001Úvod do společenských věd I.2/02Zk1
YBSA002Úvod do společenských věd II.2/06Zk1
YBHA003Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti2/04KZ1
YBSA004Úvod do společenskovědních metod2/03Zk2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 15

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Filosofie v kontextu humanitních věd

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YBFA001Úvod do filosofie I.2/02Zk1
YBFA002Úvod do filosofie II.2/06Zk1
YBHA003Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti2/04KZ1

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 12

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Evropské dějiny v kontextech

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YBHA001Úvod do historie I.2/02Zk1
YBHA002Úvod do historie II.2/06Zk1
YBHA003Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti2/04KZ1

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 12

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 162

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky

Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)