YYMEKS16 - ELEKTRONICKÁ KULTURA A SÉMIOTIKA 2016

Studijní obor

Elektronická kultura a sémiotika

Části státní závěrečné zkoušky

  1. Média, komunikace a filosofie
  2. Sémiotika
  3. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

TODO...

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Obhajoba diplomové práce

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YMM01AFJ1Analytická filosofie jazyka I.2/03Zk1
YMM02AFJ2Analytická filosofie jazyka II.2/03Zk1
YMM02BFBarthes a filosofie2/05Zk1
YMM01CTM1Critical Theory of Media I.1/13Zk1
YMM02CTM2Critical Theory of Media II.1/13Zk1
YMM02DS1Dějiny sémiotiky I.0/23Zk1
YMM01FMPFilosofické metody a pojmy2/03Zk1
YMM01ILTInterpretace literárního textu0/25KZ1
YMM02MTSMédia a teorie systémů2/05Zk1
YMM01SKSociální komunikace2/05Zk1
YMM01VR1Vizuální rétorika I.1/13Zk1
YMM02VR2Vizuální rétorika II.1/13Zk1
YMM01USÚvod do sémiotiky2/23KZ1
YMM03DS2Dějiny sémiotiky II.2/03Zk2
YMM03HRAHermeneutics and Reception Aesthetic2/03Zk2
YMM03KMKomunikace a moc2/05Zk2
YMM04KMPKomunikace a městský prostor2/05Zk2
YMM04NMZNová média a žurnalistika0/23Zk2
YMM03PPK1Poststrukturalismus a politika komunikace I.2/05Zk2
YMM03PPK2Poststrukturalismus a politika komunikace II.0/25Zk2
YMM04PFTPřeklad filosofických textů0/23Zk2
YMM03SDP1Seminář k diplomové práci I.0/23Zk2
YMM04SDP2Seminář k diplomové práci II.0/23Zk2
YMM04TVTeorie vyprávění2/05KZ2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 90

Povinně volitelné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMM45VSLIPraxe v médiích0/03Z0
ZYMM27VSM0Praxe v médiích0/0KZ
ZYMM27VSM1Praxe v médiích0/0KZ
ZYMM45VSZIPraxe v médiích0/0KZ
YMM57VSLIDigitální umění a nová média II.2/03KZ0
YMM08VCZIOdborná recenze0/03KZ0
YMM43PSZIDigitální umění a nová média I.0/23KZ0
YMM15PSLIMédia a práce s textem2/03KZ0
YMM07PSZISémiotika literárního textu2/03KZ0
ZYMM07VSZISémiotika literárního textu0/0KZ
ZYMM14PSM0Sémiotika literárního textu0/0KZ
YMM001Média a teorie obrazu2/03KZ0
YMM037Dohled a etika2/02Z0
YMM035Úvod do sémiotiky - seminář0/23KZ0
YMM042Dějiny sémiotiky - seminář0/23KZ0
YMM043Média: teorie a praxe argumentace1/13KZ0
YMM045Body as a medium I. - Seminar0/23KZ0
YMM047Advertising the World yet to Come: Communication and Revolution, Evolution, Utopia0/23KZ0
YMM049Divadelná antropológia a semiotika2/02Z0
YMM052Body as a medium II.0/23KZ0
YMM054Úvod do sémiotické práce0/23KZ0
YMM055Sémiotika a přírodní vědy2/03KZ0
YMM056Sémiotika duševních poruch1/13KZ0
YMM057Idea, znak, zkušenost1/1 [HS]3KZ0
YMM058Sémiotika duševních poruch II.1/1 [HS]3KZ0
YMM059Philosophy in the mirror of literature0/2 [HS]3KZ0
YMM060Úvod do sémiotické práce II0/23KZ0
YMM064Média a manipulace0/23KZ0
YMM065Peirce a sémiotika1/13KZ0
YMM061Sémantika fotografie2/03Zk0
YMM063Vizuální rétorika II.0/23Zk0
YMM062Vizuální rétorika I.2/03Zk0
YMM066Láska, moc a sémiotika2/26KZ0
YMM067Sociální teorie nových médií1/13KZ0
YMM068Kultura nových médií2/03Zk0
YMM069Úvod do kognitivní lingvistiky2/03Zk0

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 18

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Média, komunikace a filosofie

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YMM01AFJ1Analytická filosofie jazyka I.2/03Zk1
YMM02AFJ2Analytická filosofie jazyka II.2/03Zk1
YMM02DS1Dějiny sémiotiky I.0/23Zk1
YMM01VR1Vizuální rétorika I.1/13Zk1
YMM02VR2Vizuální rétorika II.1/13Zk1
YMM01USÚvod do sémiotiky2/23KZ1
YMM03DS2Dějiny sémiotiky II.2/03Zk2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 21

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Sémiotika

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YMM02BFBarthes a filosofie2/05Zk1
YMM02MTSMédia a teorie systémů2/05Zk1
YMM01SKSociální komunikace2/05Zk1
YMM03KMKomunikace a moc2/05Zk2
YMM04KMPKomunikace a městský prostor2/05Zk2
YMM03PPK1Poststrukturalismus a politika komunikace I.2/05Zk2
YMM03PPK2Poststrukturalismus a politika komunikace II.0/25Zk2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 35

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 108

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky

Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)