YMGSK2014 - GENDEROVÁ STUDIA kombinovaní 2014

Studijní obor

Genderová studia

Části státní závěrečné zkoušky

  1. Feministické teorie, metody a aplikovaný výzkum
  2. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMG112Diplomní seminář I.0/23Zk1
YMG110Feministická kulturní studia2/28Zk1
ZYMG64PPZIFeministická kulturní studia (pro kombinované studium)5/0 [HS]Zk
YMG107Historie feministických teorií2/28Zk1
ZYMG04PEG0Feministické teorie I0/0KZ
ZYMG04PPZIFeministické teorie I0/0KZ
ZYMG45PPZIFeministické teorie2/0Zk
ZYMG54PPZIFeministické teorie (pro kombinované studium)5/0 [HS]Zk
YMG108Metodologické přístupy v genderových studiích2/28Zk1
ZYMG08PEG0Metodologické přístupy v genderových studiích0/0KZ
ZYMG08PPZIMetodologické přístupy v genderových studiích2/0Zk
ZYMG98PPZIMetodologické přístupy v genderových studiích (pro kombinované studium)5/0 [HS]Zk
YMG111Politiky identity a konstrukce sexuality2/28Zk1
ZYMG13PPZIGender, sexualita a politika identity2/0Zk
ZYMG83PPZIGender, sexualita a politika identity (pro kombinované studium)5/0 [HS]Zk
YMG109Stylistika, argumentace a literární teorie2/28Zk1
ZYMG07PPZIStylistika, argumentace a literární teorie2/0Zk
ZYMG97PPZIStylistika, argumentace a literární teorie (pro kombinované studium)5/0 [HS]Zk
YMG113Diplomní seminář II.0/25Zk2
YMG114Diplomní seminář III.0/48Zk2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 56

Povinně volitelné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMG116Paměť a rod: orální historie v genderovém výzkumu5/5 [HS]6Zk0
PYMG112Diplomní seminář I.0/2Zk
YMG119Metody prosazování genderové rovnosti2/26Zk0
YMG130Kritická mužská studia2/2 [HS]6Zk0
YMG131Gender a školství5/5 [HS]6Zk0
YMG132Gender and the Body5/5 [HS]8Zk0
YMG133Konstrukce výzkumných projektů5/5 [HS]6Zk0
YMG134Gender a prostor2/26Zk0
YMG136Feminist Epistemologies and Science Studies5/56Zk0
YMG145Feminism and the Environmental Movements2/28Zk0
YMG146Feministické štúdiá práce2/26Zk0
YMG147GLBT filmová studia v transnacionální perspektivě2/26Zk0
YMG148Feministicke teorie a intersekcionalita2/26Zk0
YMG149Metody textové analýzy5/5 [TS]6Zk0
YMG150Gender v období komunismu a transformace2/26Zk0
NYMG126Gender v období komunismu a transformace2/2Zk
YMG151Feministická etika5/5 [HS]6Zk0
NYMG117Feministická etika5/5 [HS]Zk
YMG152Feministické interpretácie Antigony2/26Zk0
NYMG143Feministické interpretácie Antigony2/2Zk
YMG153Gender a náboženství5/5 [HS]6Zk0
NYMG122Gender a náboženství5/5 [HS]Zk
YMG154Gender, Nature, Culture5/5 [HS]6Zk0
NYMG135Gender, Nature, Culture5/5 [HS]Zk
YMG155Interview - technika a analýza hovoreného slova0/23Zk0
NYMG137Interview - technika a analýza hovoreného slova0/2Zk
YMG156Reflexe genderu v migraci0/23KZ0
YMG157Ženy, muži a právo v praxi2/26Zk0
NYMG142Ženy, muži a právo v praxi2/2Zk
YMG158Feminism and the Environmental Movements2/26Zk0
YMG159Gender and the Body5/5 [HS]6Zk0
YMG040Praxe v neziskových organizacích0/23KZ0
YMG160Gender a válka5/5 [HS]6Zk0
YMG075Feministické teorie péče0/23KZ0
YMG161Rasa a reprodukce2/26Zk0

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 52

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 108

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky

Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z plánu)