YMSKE15 - SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ EKOLOGIE 2015

Studijní obor

Sociální a kulturní ekologie

Části státní závěrečné zkoušky

  1. Obhajoba diplomové práce
  2. Přírodovědný rozměr sociální a kulturní ekologie
  3. Aplikační rozměr sociální a kulturní ekologie
  4. Společenskovědní rozměr sociální a kulturní ekologie

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

TODO...

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Obhajoba diplomové práce

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YME1501Ekologická antropologie2/03KZ1
YME01P2ZXEnvironmentální ekonomie I.2/03Z1
ZYME12P1VXEkonomie životního prostředí I.0/0KZ
ZYME17PEVXEkonomie životního prostředí0/0KZ
YME02P2LXEnvironmentální ekonomie II.2/03Zk1
PYME01P2ZXEnvironmentální ekonomie I.2/0Z
ZYME12P2VXEkonomie životního prostředí II.0/0KZ
YME07P3LXEnvironmentální politika a právo2/03Zk1
ZYME03PEVXPolitika a právo životního prostředí0/0KZ
YME1502Environmentální sociologie I.2/03KZ1
YME01P1ZXGlobální problémy životního prostředí2/03Zk1
ZYME04PEEXGlobální problémy životního prostředí0/0KZ
YME02P1ZXKrajinná ekologie a přírodní zdroje2/03Zk1
ZYME07PEVXKrajinná ekologie0/0KZ
YME1504Letní škola I.0/2 [DS]3Z1
ZYME29PEEILetní škola0/0Z
YME1505Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti I.2/03Z1
YME1507Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti II.2/03Zk1
PYME03P1ZXMetody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti I.2/0Z
YME1503Ochrana přírody – Aplikovaná věda2/03KZ1
YME06P3LIPolitika a ekonomie udržitelného rozvoje2/03Zk1
ZYME19PEV0Politika a ekonomie udržitelného rozvoje0/0KZ
YME1506Seminář k environmentální sociologii0/23Z1
YME06P2ZISociální ekologie I.2/03Z1
ZYME01P1B0Sociální ekologie I.0/0KZ
YME07P2LISociální ekologie II.2/03Zk1
PYME06P2ZISociální ekologie I.2/0Z
ZYME01P2B1Sociální ekologie II.0/0KZ
YMEPZ1306Základy ekologie2/03Zk1
YME01P5ZIDiplomní seminář I. - typy věd a vědecké práce; tvorba projektu a vědeckého textu1/13Z2
ZYME36P1E0Diplomní seminář I.0/0KZ
YME1509Diplomní seminář II. - prezentační0/23Z2
ZYME02P5LIDiplomní seminář I.- Četba a tvorba odborného textu0/2Z
ZYME36PSE0Diplomní seminář0/0KZ
YME005Environmentální etika2/03Z+Zk2
YME02P3ZXEnvironmentální politika a právo v Evropské unii pro neprávníky2/03Zk2
ZYME10PEVXEnvironmentální politika a právo v Evropské unii pro neprávníky0/0KZ
YME1510Environmentální sociologie současnosti2/03KZ2
YME09P2ZXKulturní ekologie I.1/13Z2
ZYME09P1B0Úvod do kulturní ekologie I.0/0KZ
YME10P2LXKulturní ekologie II.1/13Z+Zk2
PYME09P2ZXKulturní ekologie I.1/1Z
ZYME09P2B1Úvod do kulturní ekologie II.0/0KZ
YME13PZ05Světové biomy a biotopy České republiky2/03Zk2
YME1508Urbánní antropologie1/13KZ2
YME13PZ02Člověk a příroda v době industrializace2/03Zk2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 78

Povinně volitelné předměty

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 30

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Přírodovědný rozměr sociální a kulturní ekologie

Počet kreditů nutných pro konání: 60

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Aplikační rozměr sociální a kulturní ekologie

Počet kreditů nutných pro konání: 90

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Společenskovědní rozměr sociální a kulturní ekologie

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 108

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky

Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)