YMNFF15 - NĚMECKÁ A FRANCOUZSKÁ FILOZOFIE 2015 (kopie YMDFP12)

Studijní obor

Německá a francouzská filozofie

Části státní závěrečné zkoušky

  1. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YMF533Fenomenologie I.2/05Zk1
YMF534Fenomenologie II.2/05Zk1
YMF536Francouzská filosofie I.2/05Zk1
YMF537Francouzská filosofie II.2/05Zk1
YMF530Německá filosofie I.2/05Zk1
YMF531Německá filosofie II.2/05Zk1
YMF544Diplomní seminář I.0/21Zk2
YMF545Diplomní seminář II.0/21Zk2
YMF535Fenomenologie III.2/05Zk2
YMF538Francouzská filosofie III.2/05Zk2
YMF546Kolokvium0/24Zk2
YMF532Německá filosofie III.2/05Zk2
YMF513Příprava diplomové práce0/020Z2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 71

Povinně volitelné předměty - skupina 1

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 1: 15

Povinně volitelné předměty - skupina 2

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YMF539Fenomenologie I. - četba0/22KZ0
YMF540Fenomenologie II. - četba0/22KZ0
YMF542Francouzská filosofie II. - četba0/22KZ0
YMF543Dějiny sebevědomí0/22KZ0
YMF558Francouzská filosofie III. - četba0/22KZ0
YMF560Četba francouzských filosofických textů0/22KZ0
YMF561Vybrané otázky logiky0/22KZ0
YMF562O bytnosti pravdy0/22KZ0
YMF564Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“0/22KZ0
YMF559Ontologická diference, transcendence a negativita II.0/22KZ0

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 2: 18

Povinně volitelné předměty - skupina 3

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.
YMFPR12Übung auf Deutsch: Deutschkurs für Philosophiestudenten I.0/22KZ0
YMFPR13Übung auf Deutsch: Deutschkurs für Philosophiestudenten II.0/22KZ0
YMFPR14Cours de langue: philosophie et littérature françaises I.0/22KZ0
YMFPR15Cours de langue: philosophie et littérature françaises II.0/22KZ0

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 3: 4

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 108

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky

Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)